13. sjednica Skupštine Međimurske županije

U četvrtak, 13. lipnja 2019. godine od 09:00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, održat će se 13. sjednica Skupštine Međimurske županije pod predsjedanjem Mladena Novaka. 

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PODNIJETIM OSTAVKAMA NA DUŽNOSTI VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
– predlagatelj je Mandatna komisija
– Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NAPOMENA: II. izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije (PDF)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Lacković, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
(Napomena: Zbog opširnosti materijala vijećnicima se uz Prijedlog odluke dostavlja samo sažetak II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. Uvid u cjelovite II. izmjene i dopune vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)

4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ORDINACIJA KOJE ĆE DJELATNOST OBAVLJATI U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
D) PRIJEDLOG ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

5. A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

6. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

7. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

8. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije „REDEA“

10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

11. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj Grabant, dipl.iur., vršiteljica dužnosti ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije

12. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i prim. Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

13. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Vrčić, dr.med. spec.anest. i intenzivne med., ravnatelj Doma zdravlja Čakovec

14. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 2018. GODINU
B) PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc.radnica, ravnateljica „Sigurne kuće“

15. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec

16. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alenka Bilić, dipl.soc.radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec

17. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“ ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove“ REDEA“

18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REDEA-e D.O.O. ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e

19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O . ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e

20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing.građ., direktor MIN-a

21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a

22. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor MESAP-a

23. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje

24. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec

25. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Dijana Posavec, dipl.ing., ravnateljica Centra dr. Rudolf Steiner

26. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
D) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
E) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
(Napomena: Materijali pod točkom 26. predloženog dnevnog reda vijećnicima će se dostaviti na klupe pred početak sjednice).

(mk)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*