medjimurjepress@gmail.com

18. sjednica Skupštine Međimurske županije – 15. srpnja 2020. godine

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu

Sjednica ima 21 točku Dnevnog reda:

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
– predlagatelj je Mandatna komisija
– Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije

2. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B I 22C) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a

5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e d.o.o.

6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU RAZVOJNO-EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre

8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, direktor MIN-a

9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, direktor MESAP-a

10. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Zemljić, predsjednik GSV-a

11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2020. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

12. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2019. GODINI
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e

14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje d.o.o.

15. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
C) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2024. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite

16. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik HGSS-a Stanica Čakovec

17. A)IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2019. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan – upravitelj zaklada

18. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.pol., predsjednik Povjerenstva

19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, mag.iur., predsjednik Povjerenstva

20. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dijana Novak, predsjednica Povjerenstva

21. IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zlatko Horvat, MSc. (GIS), predsjednik Povjerenstva

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*