Međimurje Press
Županija

22. sjednica Skupštine Međimurske županije – 1. travnja 2021. godine

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Anita Strniščak, dipl. ing. privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana

2. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA POČASNI GRAĐANIN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZRINSKI ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Ana Kralj, dipl.oec., zamjenica ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
(Napomena: Vijećnicima se dostavlja sažetak strategije, a uvid u cjelovite materijale mogu izvršiti na internetskim stranicama Međimurske županije)

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLANOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE OŠ SVETA MARIJA I. FAZA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Anita Strniščak, dipl. ing. privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana

6. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove

7. A) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2020. GODINU
B) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, dipl. ing./ inf. direktor TIC-a

8. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO – EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre

9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec. direktor MESAP-a

10. A)IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc. radnica, ravnateljica Doma

11. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma

12. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.pol., predsjednik Povjerenstva

13. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, mag.iur., predsjednik Povjerenstva

14. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., v.d. ravnateljica Zavoda

15. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUFOLFA STEINERA ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Dijana Posavec, dipl.ing., ravnateljica Centra

16. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
(Napomena: Godišnji program za 2021. godinu vijećnicima se daje samo na znanje)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Ustanove

17. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek Sobočan, prof., v.d. ravnateljica Muzeja

18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2020. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e

19. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2020. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE MEĐIMURJE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke

21. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Sokač, načelnik PU međimurske

22. A)IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2020. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2020. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

23. A)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2020. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

24. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, predsjednik GSV-a

25. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

26. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
(Napomena: vijećnici će materijale dobiti na klupe pred početak sjednice)

27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
(Napomena: vijećnici će materijale dobiti na klupe pred početak sjednice)

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja