6. sjednica Skupštine Međimurske županije – 24. svibnja 2018.

Predsjednik Skupštine sjednicu je sazvao u 9 sati, uz slijedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (k.o. Čakovec, kat. čest. 2141)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove

3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE „RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA – ČAKOVEC“
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e

5. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU (sve točke)
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2017. GODINI
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije

6. A)IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE (sve točke)
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
(Materijali pod točkom 6.B) Skupštini Međimurske županije daju se na znanje)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode, Javne ustanove za zaštitu prirode

7. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Grudić, dr.med., spec opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec

8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Diana Uvodić – Đurić, dr.med., predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

9. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alenka Bilić, dipl.soc.radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec

10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e

11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing., direktor društva MIN – Međimurje, Investicije i nekretnine d.o.o.

12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor MESAP-a

14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje d.o.o.

15. A) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./ prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

16. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./ prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije

18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove

19. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PANNON EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

20. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović. dipl.inf., direktorica REDEA-e

21. A) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE DO 2021. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Horvat, dipl.ing.el., predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

22. OBAVIJEST O POTPISU IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*