Međimurje Press
Zdravlje Županija

Kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita

U ravnateljstvu Domu zdravlja Čakovec danas je održana konferencija za medije na kojoj su župan Međimurske županije Matija Posavec, predstavnik koncesionara Zrinko Karlović, dr. med. i ravnatelj Doma zdravlja Čakovec Branko Vrčić, dr.med. informirali novinare o zajedničkom ugovoru u kojem su definirana posebna dežurstva i održavanje nadstandarda grupnog rada liječnika u Međimurskoj županiji.

Naime, novim zakonskim odredbama u kojima između ostalog HZZO smanjuje iznos naknada za dežurstva liječnika, građani Međimurja ostali bi bez kontinuiteta liječenja posebno u dane vikenda i blagdane. 

Razumijevanjem županije na novonastalu situaciju i kako bi se izbjegla ta nelagoda, iz županijskog Proračuna izdvajat će se 200.000 kuna godišnje kako bi se nadoknadila šteta i građani Međimurja imali dostupnost liječnika svih 24 sata dnevno bez obzira na blagdane, godišnje odmore, vikende.

Do sada, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koristili su dežurstva dragovoljno, od sada to je obaveza svakog liječnika pa su tako formirane GRUPE  ili timovi od 4-8 liječnika koje su raspoređene diljem Međimurja. Tim činom i nadstandardom koji pokriva Međimurska županija žitelji Međimurja imati će mogućnost liječenja i intervencija i van hitne ili dnevne bolnice u Čakovcu. Svaki od liječnika u GRUPI moći će adekvatno zamijeniti onog drugog i tako pružiti zdravstvenu uslugu.

Upravo će sredstva Međimurske županije koristiti za pokrivanje troškova za 113 radnih subota godišnje i blagdana na principu izmjene dežurstva po abecednom redu.

Informacije o posebnim dežurstvima i održavanju grupnog rada liječnika mogu se provjeriti na službenim web stranicama Doma zdravlja Čakovec, a u nastavku donosima popis grupa: grupa Čakovec, grupa Goričan – Donji Kraljevec, grupa Gornje Međimurje, grupa Mala Subotica-Orehovica-Belica-Domašinec-Podturen-Pribislavec, grupa Prelog te grupa Sveta Marija-Donji Vidovec-Donja Dubrava-Kotoriba.

(R.Dobošić)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja