Međimurje Press
Županija

Međimurska županija je među najjačim gospodarskim županijama u zemlji!

Međimurska županija među vodećima po gospodarskim pokazateljima, ali i ulaganju u obrazovanje, stipendije i naknade, zaštitu okoliša…

Međimurska županija je među najjačim gospodarskim županijama u zemlji. Potvrđuju to podaci koje je nedavno izvukla u svojoj analizi Hrvatska gospodarska komora, a isto pokazuju i naše analize koje smo lani napravili na temelju podataka konsolidiranih proračuna. Naše analize pokazale su da je Međimurska županija i među vodećima po izdvajanju za obrazovanje, stipendije i naknade, predškolsko obrazovanje, zaštitu okoliša..

‘Međimurska županija je nakon Grada Zagreba prostorno najmanja hrvatska županija ali i jedna od najgušće naseljenih. Podijeljena je na 22 općine i tri grada. Gospodarstvo se pretežito temelji na prerađivačkoj industriji koja ostvaruje najveće prihode i zapošljava najviše ljudi. U sklopu prerađivačke industrije najzastupljenije su metaloprerađivačka, tekstilna i odjevna, drvoprerađivačka te prehrambena industrija, zatim proizvodnja i prerada plastičnih proizvoda, nemetalnih mineralnih proizvoda, električne opreme itd. Uz prerađivačku industriju, među najrazvijenijim su djelatnostima u Međimurskoj županiji trgovina, graditeljstvo, prijevoz i skladištenje te poljoprivreda. Gospodarstvo je izvozno orijentirano sa znatnim udjelom radno intenzivnih, niskoakumulativnih i tradicionalnih gospodarskih grana, uz razvitak djelatnosti s visokim tehnologijama. U Međimurskoj županiji postoji šezdesetak poslovnih zona ukupne površine oko 11 tisuća metara kvadratnih, od kojih je većina aktivna. U većini zona infrastruktura je u potpunosti izgrađena, a jedinice lokalne samouprave nude i određene povlastice, što zone čini povoljnima za poduzetničke investicije. U posljednje je vrijeme u Međimurskoj županiji sve izraženiji problem nedostatka radne snage, što je velika prepreka daljnjem razvoju.’ – sažetak je situacije koju je predočila tamošnja gospodarska komora.

Prema posljednjim dostupnim podacima Međimurska županija je imala od 2015. do 2017. stopu rasta BDP-a od 4,1 posto, bruto dodanoj vrijednosti najviše pridonosi prerađivačka industrija, poduzetnici u Županiji ostvarili su dobit od 688 milijuna kuna što je porast u odnosu na godinu prije. Među vodećim županijama je po ostvarenim prihodima u inozemstvu. Nezaposlenost je u 2019. godini pala za 13,7 posto, a prema posljednjim dostupnim podacima na 31.3.2019. stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 1,1 posto. U 2018. godini rast neto plaća u Županiji bio je 7,2 posto. Preklani je imala izravna strana ulaganja u visini od 19,8 milijuna eura. U 2019. izdano je 429 građevinskih dozvola, što je rast na godišnjoj razini za 17,9 posto.

Međimurska županija je vodeća po izvozu po glavi stanovnika, a ujedno je u 2019. bila jedna od rijetkih s većim izvozom od uvoza. U 2019. je tako izvezla roba u vrijednosti od gotovo 5,4 milijardi kuna, a uvezla roba u vrijednosti 4,5 milijardi kuna.

‘To je rezultat naše orijentacije na proizvodnju, jedna smo od najpoduzetnijih županija, a i naši radnici se vrednuju vani, zbog čega imamo i velik interes stranih ulagača. Efikasnost javne uprave temeljni je preduvjet za stvaranje povjerenja s potencijalnim investitorom. Stoga se mnogo ulaže u gospodarske zone. Izdavanje građevinskih dozvola u najkraćem mogućem roku kod nas je uobičajeni način rada. Početak i kraj svake priče su zapravo ljudi, a Međimurci su poznati kao iznimno vrijedni i skromni i upravo su ljudi zaslužni što imamo toliko visoku razinu učinkovitosti.’ – komentirao je župan Matija Posavec.

Prema podacima FINA-e u Međimurskoj županiji u 2019. godini, sjedište su imala 3.498 poduzetnika, kod kojih je bilo 28.549 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 634 ili 2,3%. U 2019. godini poduzetnici Međimurske županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 16,3 milijardi kuna (rast 8,6%), ukupne rashode od 15,5 milijardi kuna (rast 8,6%), dobit razdoblja od 869,4 milijuna kuna (rast 14,5%), gubitak razdoblja od 181,3 milijuna kuna (rast 48,2%) te neto dobit od 688,1 milijun kuna (rast 8,0%). Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu manje su za 6,7% i iznosile su 1,2 milijarde kuna, a od toga su bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu iznosile 437,5 milijuna kuna i manje su za 10,2%. Uvoz je povećan za 3,1%, a izvoz za 3,3% s tim da je trgovinski saldo pozitivan i iznosio je 2,6 milijardi kuna. Prosječna mjesečna neto obračunana plaća iznosila je 5.092 kuna što je 5,6% više u odnosu na 2018. godinu te 12,4% manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH u 2019. godini (5.815 kuna)

Od 2017. do 2019. godine ugovorila je iz EU fondova 1,1 milijardu kuna.

Zbog posljedica korone za potporu za očuvanje radnih mjesta isplaćeno je do kraja kolovoza 181,7 milijuna kuna, što je udjel od 2,8 posto na razini svih županija.

Prema podacima od kolovoza prošle godine u Međimurskoj županiji rastao je broj obrta, u pet godina za 11 posto, u godinu dana za 3,1 posto. I u vrijeme pandemije zabilježen je rast broja otvorenih obrta. U 24 godine provođenja majstorskih ispita u Obrtničkoj komori Međimurske županije gotovo 700 majstora i majstorica primilo je majstorske diplome.

Preklani je Županija imala i porast noćenja turista, sa 186,7 tisuća na 196,9 tisuća noćenja. Veliki projekti rade se po tom planu, a u cilju razvoja prepoznatljivog kontinentalnog turizma. Tako je neki dan objavljeno da će na proljeće biti gotov projekt  Edukacijsko-istraživački centar Matulov grunt u Frkanovcu, koji će zaokružiti priču oko projekta Med dvemi vodami u sklopu kojeg su napravljene nove lokacije posjetiteljske infrastrukture zaštićene prirode Regionalnog parka Mura-Drava. Projektom Med dvemi vodami u lipnju 2020. godine u Križovcu je otvoren Centar za posjetitelje kojeg je tijekom pola godine posjetilo nešto više od 1 000 posjetitelja uživo te 600-tinjak online. Otvorena je i eko-turistička poučna staza Svetomartinska Mura, pješačka i biciklistička staza uz Muru. Vrijednost projekta „Med dvemi vodami“ je 12 milijuna kuna, od čega se 84,9% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je rekonstrukcija i opremanje edukacijsko-istraživačkog centra Matulov grunt vrijedno 1,5 milijuna kuna.

Naše analize pokazale su da je Županija među vodećima po ulaganju u obrazovanje, stipendije i naknade, zaštitu okoliša, socijalnu zaštitu…

Međimurska županija za stipendije ima osiguran iznos od 254.000 kuna. No osim samih stipendija, ta Županija ima i potpore koje dobivaju svi učenici srednjih škola, odnosno svi studenti, u iznosu od 300, odnosno 600 kuna, a za što se osigurava iznos od 2,4 milijuna kuna. Za djecu hrvatskih branitelja Županija daje mjesečno 300 kuna stipendije, odnosno 3.000 kuna godišnje, za što je predviđen iznos u proračunu od 183.000 kuna. Projekt stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja Obrtnička komora Međimurske županije i Međimurska županija provode već 17 godina s ciljem da međimurskim obrtnicima osigura radnu snagu, a mladima da poticaj za školovanje upravo za ta zanimanja. Projekt se provodi od 2003. godine i do sada je isplaćeno skoro 3 milijuna kuna stipendija za oko 500 stipendista. Županija će Komori i ove godine dati 71.000 kuna za tu svrhu.

Prema  podacima o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u 2019. godini najbolja županija po odvojenom sakupljanja otpada je Međimurska županija, tj. u tom području predvode njezini gradovi i općine. Njih deset, gradova i općina, vezano je za PRE_KOM – komunalno poduzeće iz Preloga, gradu u kojem se je preklani odvojilo 66,69 posto otpada,  preko šezdeset posto odvojeno je u općinama Belici i Goričanu,  iznad pedeset posto u općinama Domašinec, Donja Dubrava, Sveta Marija, Dekanovac, Donji Kraljevec i Podturen. Visoko na top ljestvici najboljih u gospodarenju otpadom još su Kotoriba, Strahoninec  i  Šenkovec.

Unutar PRE-KOM je i općina Martijanec iz Varaždinske županije, a upravo se je tih 12 jedinica lokalne samouprave pridružilo međunarodnoj Zero Waste strategiji što znači da se obvezale do 2020. godine stvoriti uvjete da se odvojenim prikupljanjem otpada izdvoji do 70 posto korisnog otpada i smanjiti količinu odloženog glomaznog i miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma godišnje po stanovniku do 2020. godine.

U provedbi su projekti izgradnje i opremanja kompostane u Murskom Središću i Prelogu, a izgradit će se i opremiti novo postrojenje za biološku obradu biootpada kapaciteta 1.700 tona godišnje, čime će se proizvoditi kompost za proizvodnju različitih supstrata i za korištenje u poljoprivredi. Pritom će se biootpad zaprimati s područja Grada Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec, a prikupljat će se biorazgradivi komunalni otpad i od drugih zainteresiranih osoba (pravne i fizičke osobe-obrtnici, OPG-ovi), do popunjenja kapaciteta. Završetkom projekta, uz osiguranje novih kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, doći će i do smanjenja odlaganja biootpada na odlagališta.

Iako nije u nadležnosti županija, Međimurska je jedna od rijetkih koja ulaže u predškolski odgoj. Međimurska županija je dobru praksu osiguravanja osobnih asistenata za djecu s teškoćama u razvoju vrtićke dobi nastavila i u ovoj pedagoškoj godini i po tome je jedinstvena u zemlji. U županijskom proračunu predviđeno je 460.000 kuna za financiranje 50% iznosa plaće 35 asistenata koji pružaju pomoć i podršku 42 djece s teškoćama u predškolskim ustanovama, dok ostatak sufinanciraju jedinice lokalne samouprave.

Inicijativa ovog programa započela je 2015. godine kako bi se djeca s teškoćama u razvoju uredno uključila u redovne vrtiće s ciljem osobnog i socijalnog razvoja. Kako zakonski okviri Republike Hrvatske ne pretpostavljaju model integracije djece predškolskog uzrasta, Međimurska županija i Savez udruga za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“, uz podršku općina i gradova, prvi su implementirali ovakav oblik podrške.

Naša je nedavna analiza pokazala da je Županija i u 2019. godini tek jedna od rijetkih koja je ulagala sredstva u civilnu zaštitu. Naime, to je obveza gradova i općina, pa su stoga županije manje zastupljene.

(L.K.)

Izvor: https://zupan.hr/

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja