medjimurjepress@gmail.com

Najavljena 12. sjednica Skupštine Međimurske županije – 28. ožujka 2019.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU
– predlagatelj je Odbor za gospodarski razvoj
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine i Željko Kofjač, dipl.ing., predsjednik Odbora za gospodarski razvoj

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Lacković, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
(Napomena: Zbog opširnosti materijala vijećnicima se uz Prijedlog odluke dostavlja samo sažetak II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. Uvid u cjelovite II. izmjene i dopune vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)

3. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora

4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

6. PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O.
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

8. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR.15) NA KORIŠTENJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA – STANICA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINA OPĆINI PRIBISLAVEC
D) PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE GRADU ČAKOVCU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

9. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

10. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

11. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2018. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik stožera civilne zaštite Međimurske županije

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Josip Grivec, zamjenik župana i Emilio Habulin, ravnatelj Ustanove za obrazovanje Defensor Varaždin
(Napomena: Vijećnicima se uz Prijedlog Odluke dostavlja samo sažetak Procjene. Uvid u cjelovitu procjenu rizika od velikih nesreća vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)

13. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. župan i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljica Ljekarne

14. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2018. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

15. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik Stanice Čakovec

16. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda

17. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Ustanove
(Napomena: Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu vijećnicima se daje samo na znanje te isti mogu preuzeti sa web stranica Međimurske županije)

18. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dijana Novak, predsjednica Povjerenstva

19. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, mag.iur., predsjednik Povjerenstva

20. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE U 2018. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.polit., predsjednik Povjerenstva

21. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta

22. A) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2018. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE KATRUŽA ZA 2018. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Herman, univ.spec.oec., zamjenica župana – upravitelji Zaklada

23. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Senčar, predsjednik GSV-a

24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANICA I ZAMJENIKA ČLANICA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topoloko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora

25. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topoloko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora

26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora

PREDSJEDNIK

Mladen Novak, dipl.ing.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*