Međimurje Press
Općine

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Selnica!

Predsjednik Općinskog vijeća Nikola Hren, dipl. iur. sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Statuta Općine Selnica
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01.do 30.06.2022. godine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Selnica za 2021. godinu
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Praporčanu (k.č. 3164/1 k.o. Selnica)
 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti obrtu za dimnjačarske poslove DIMOS na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Selnica
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Selnica
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Selnica
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Selnica od 1.7.2021. do 31.12.2021.
 8. Izvješće općinskog načelnika Općine Selnica od 1.1.2022. do 30.6.2022.
 9. Ostalo:
 • Davanje prethodne suglasnosti za izvanredno mirovanje stipendiranja

(mp)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja