16. sjednica Općinskog vijeća Općine Selnica

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

s a z i v a m

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

u ČETVRTAK – 28. OŽUJKA 2019. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 • AKTUALNI SAT

 • USVAJANJE IZVODA ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE OV-a, održane 20. prosinca 2018. godine, 14. SJEDNICE OV-a, održane 17. siječnja 2019. godine i 15. SJEDNICE OV-a, održane 27. veljače 2019. godine

 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu

 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata

 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Selnica za 2018. godinu

 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica u 2018. godini

 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2018. godini

 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2018. godinu

 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2018. godinu

 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za 2018. godinu

 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu

 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u 2018. godini

 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD Selnica za 2018. godinu

 10. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Selnica

 11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Selnica

 12. Prijedlog Odluke o svečanoj pjesmi Općine Selnica

 13. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima za rođenje prvog, drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta

 14. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći umirovljenicima povodom uskrsnih blagdana

 15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2019. godinu

 16. Ostala pitanja i prijedlozi.

Uvid u cjelokupno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti svakim radnim danom u uredovno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica

 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,

 3. Predstavnike medija.

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*