Međimurje Press
Općine

33. sjednica Općinskog vijeća Selnice

POSLJEDNJA REDOVNA SJEDNICA U OVOM SAZIVU

Srijeda, 31. ožujka 2021. godine u 19,00 sati

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2021. godinu s obrazloženjem i
izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023.
2. Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za
2021. godinu
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu s
obrazloženjem
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Selnica za 2020. godinu
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Selnica u 2020. godini
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2020.
godini
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2020.
godinu
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za
2020. godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje
od 01.07.2020. do 31.12.2021. godine
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Selnica za 2020. godinu

12. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog Plana unapređenja
zaštite od požara na području Općine Selnica za 2020. godinu
13. Odluka o suglasnosti za sklapanje poslovne suradnje za izgradnju poslovno-stambene
građevine u Selnici
14. Odluka o davanju zajma obitelji Žunić
15. Odluka o prodaji nekretnine u Bukovcu
16. Odluka o dodjeli općinskih priznanja
17. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja
i širenja požara
18. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Selnica u 2021. godini
19. Ostala pitanja i prijedlozi:
– razmatranje zamolbe Maria Jurinića
– razmatranje zamolbe Božidara Frančića

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Selnica
Branko Perčić, mag.ing.aedif.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja