medjimurjepress@gmail.com

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Selnica

Predsjednik OV Općine Selnica Brano Perčić, sazvao je 7. po redu sjednicu u ovoj godini sa 21. točkom Dnevnog reda.  

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2017. godinu
 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine Selnica u 2017. godini
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2017. godini
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2017. godinu
 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2017. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za 2017. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u  godini
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD Selnica za 2017. godinu
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 11. Prijedlog odluke o Agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
 12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni
 13. Prijedlog Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima
 14. Prijedlog Odluke o preuzimanju obveza troškova odvoza građevinskog otpada na odlagalište Mišić
 15. Prijedlog Analize davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Selnica
 16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Selnica
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2018. godinu
 18. Ostala pitanja i prijedlozi

(mp)

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*