Međimurje Press
Općine

Apel načelnika Općine Pribislavec!

Apel načelnika Općine Pribislavec: PRESTANITE ROMIMA DAVATI OTPAD I RJEŠAVATI SE GA NA ILEGALAN NAČIN!!!

Svakodnevno spaljivanje otpada nije ništa novo u Pribislavcu. Otpad svakodnevno spaljuju pripadnici Romske nacionalne manjine, a današnji dan također nije iznimka.

Ali, u apsolutno svakoj od tih spaljivanja dolazimo do fascinantnih činjenica!
Otpad koji gori nije proizvod pripadnika Romske nacionalne manjine, već domicilnog stanovništva!!

Unazad dužeg vremena svjedoci smo, a i mediji to uredno prenose, požara na rubnim dijelovima romskog naselja! U više navrata nakon izlaska na teren pripadnici DVD-a i komunalni redar na terenu nalaze otpad koji je produkt tvrtki ili fizičkih osoba s područja cijele Hrvatske.

Današnji požar u Pribislavcu uzrok je spaljivanja otpada tvrtke s područja grada Varaždina, a na terenu su nađene povratnice, posjetnice i druga dokumentacija iste tvrtke!!

Prije nepunih mjesec dana crni dim bio je uzrok gorenja kanistara motornog ulja automehaničara iz Mačkovca, a da je njegovo utvrđeno je uvidom u pronađene ispisane kazne za parkiranje, nađenih kupoprodajnih ugovora koji svi glase na isto ime i prezime!!!

Također na tim ilegalnim odlagalištima otpad je, prema sastavu, vidljivo dovezen od fizičkih osoba, a nastao čišćenjem tavana, štagljeva, ili građevinski otpad nakon renovacija, tepisi, kaučevi i sl.

Ponovno apeliram na pripadnike većinskog stanovništa da se svojeg otpada rješavaju na legalan način, predajući ga pružateljima javne usluge koji ga sakupljaju, a nama stanovnicima mjesta koji imaju pripadnike manjine na svom području ne stvaraju probleme!!!

 

Naša djeca također zaslužuju svježi zrak, zaslužuju se igrati na svježem zraku ne udišući smrdljivi zrak koji je produkt spaljivanja Vašeg smeća!!!!

Pripadnicima Romske nacionalne manjine poručujem da ovakvim načinom i vidom (ne)suradnje sami stvaraju netrpeljivost između svih nas, a to sigurno nije nikome na korist i čast!!!

Ovakvo stanje je naprosto neodrživo, JVP Čakovec, DVD Pribislavec i komunalno redarstvo Općine Pribislavec izgaraju baveći se nepotrebnim situacijama, a koje su uzrok paljenja smeća koje se u normalnom svijetu moralo naći na legalnom odlagalištu otpada, dovezeno od pružatelja javne usluge!!!!!

S poštovanjem,

Matija Ladić

bacc. med. techn. 
Načelnik Općine Pribislavec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja