Međimurje Press
Ekologija Općine

Još jedan apel načelnika Pribislavca – divlja odlagališta!

Na području Općine Pribislavec, nakon godinu dana „borbe“ s dovozom otpada na divlja ilegalna odlagališta, nije vidljiv nikakav napredak, odnosno navedeni otpad dovozi se i na nove lokacije.

Iz zatečenog stanja vidljivo je da navedeni otpad ne predstavlja samo otpad mještana koji se nalaze u
blizini divljih ilegalnih odlagališta već i drugih mještana te osoba s područja Međimurske županije, a i
šire. Uvidom utvrđeni odbačeni otpad obuhvaća sve vrste otpada, elektronički, građevinski, opasni
(azbest) i drugi otpad. Općinski načelnik apelira da se, ovisno o vrsti otpada, isti odvozi kontaktiranjem
odgovarajućih pravnih osoba, poduzeća, a informacije o istima su dostupne na web stranicama
poduzeća kao što su npr. GKP PRE-KOM d.o.o. (https://www.pre-kom.hr/files/letak-otpad-2019.pdf),
GKP ČAKOM d.o.o. (https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2017/02/postupanje-s-otpadom.pdf) i
drugih. Za svaku vrstu otpada postoje poduzeća koja su ovlaštena za zbrinjavanje određene vrste
otpada, a čiji su kontakti lako dostupni pretraživanjem Internet stranica.

Ovim putem molimo sve stanovnike Međimurske županije da se navedeni otpad zbrinjava
sukladno spomenutoj uputi te Zakonu o gospodarenju otpadom, kako bi se spriječilo narušavanje
životnih uvjeta mještana i daljnje uništavanje prirode, koje je vidljivo u fotografijama.

Hrvoje Goričanec

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja