medjimurjepress@gmail.com

Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Cirkovljan

OBAVIJEST MEĐIMURSKIH VODA

Poštovani građani naselja Cirkovljan!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije
Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Preloga započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašem naselju, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Preloga.

Od ponedjeljka, 29.10.2018. godine u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom svakog domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju, dana 14.12.2018. (petak) u Domu kulture u Cirkovljanu, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

S poštovanjem,

Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*