Međimurje Press
Općine

[OPĆINA PRIBISLAVEC] POZIV na javnu raspravu: izmjene i dopune UPU 9!

I IZMJENE I DOPUNE Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” U PRIBISLAVCU

Javni uvid u prijedlog I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” u Pribislavcu započinje dana 28.06.2022. i traje do 07.07.2022. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec radnim danom od 7,00 – 15,00 sati. te na web stranicama (https://www.pribislavec.hr) Općine Pribislavec.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru I izmjene i dopune navedenog urbanističkog plana uređenja održat će se 4.07.2022. god. (ponedjeljak) u vijećnici Općine Pribislavec (Braće Radića 47, Pribislavec) s početkom u 11,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi u kojoj:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tokom javnog izlaganja
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 07.07.2022.god. na adresu: Općina Pribislavec, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 47, Pribislavec 40000 Čakovec s naznakom „prilog javnoj raspravi“ ( prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi).

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 07.07.2022.god.

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu I izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” u Pribislavcu.

DOKUMENTI UPU 9

Općina Pribislavec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja