medjimurjepress@gmail.com

Općina Selnica poziva na dostavu prijedloga za javna priznanja

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica za 2020. godinu

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 5/13) općinski načelnik Općine Selnica objavljuje 

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2020. GODINU 

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SELNICA SU:

 1. Počasni građanin Općine Selnica
 2. Plaketa Općine Selnica i
 3. Zahvalnica Općine Selnica.

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu, u pravilu za Dan Općine Selnica, 25. travnja,  radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Selnica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su k tome usmjerene.

Za vrijeme trajanja mandata, javna se priznanja ne dodjeljuju dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Selnica te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Selnica.

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):

 • najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Selnica;
 • radna tijela Općinskog vijeća Općine Selnica, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica;
 • udruge;
 • općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;
 • najmanje 3 (tri) fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Selnica.
 • OVLAŠTENI PREDLAGATELJI NE MOGU ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA PREDLOŽITI SAMOG PREDLAGATELJA, VLASTITE ČLANOVE, ODNOSNO ZAPOSLENIKE TE ČLANOVE UŽE OBITELJI

PRIJEDLOG SADRŽI (potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na stranicama Općine Selnica):

 • podatke o podnositelju prijedloga;
 • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Selnica, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
 • vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

OBRAZAC SE NALAZI NA STRANICAMA OPĆINE SELNICA:  www.selnica.hr ,  A MOŽE SE PREUZETI I OSOBNO U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Napomena: Osobni podaci podnositelja prijedloga i kandidata obrađivat će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)

 Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica“

 na adresu:

OPĆINA SELNICA

JELAČIĆEV TRG 4

40314 SELNICA

 NAJKASNIJE DO 28. VELJAČE 2020. GODINE

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ervin Vičević, v.r.

OBRAZAC – PRIJAVE ZA JAVNA PRIZNANJA

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*