Međimurje Press
Općine

Rekonstrukcija plinovoda u Strahonincu!

Plinsku mrežu izgrađenu 1989. godine potrebno je stalno održavati, a pojedine dijelove i zamijeniti. Budući da se očekuje početak izgradnje pješačkih staza u ulicama Marka Kovača i Prvomajskoj svakako je potrebno u tim ulicama prije toga zamijeniti dotrajale čelične cijevi s novim cijevima od polietilena visoke gustoće. Gradilište su posjetili Nenad Hranilović, direktor Međimurje plina d.d. i Franjo Lehkec, načelnik Općine Strahoninec.

U Strahonincu imamo 15.430 m plinovoda. Zamjenu čelika s plastikom započeli smo 2000. godine. Ovaj pravac od južne zaobilaznice grada Čakovca do crkve u Strahonincu izuzetno nam je važan za distribuciju jer se tu nalaze dvije redukcijske stanice. Osim izgradnje novog, potrebno je i umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka na dionici obuhvata radova. Vrijednost radova iznosi 1.187.153,50kn i u potpunosti ih financira Međimurje plin d.d..

Pregledom gradilišta načelnik Franjo Lehkec nije krio zadovoljstvo. Dugoročna dobra suradnja s Međimurje plinom osigurava nam ovakve investicije i sigurnu opskrbu plinom. Otvaranje nove ulice, Međimurska ulica, omogućila je definiranje nove trase plina i izmještanje s privatnih parcela na parcele u vlasništvu Općine. Također bih istaknuo da se prilikom rekonstrukcije posebna pozornost posvećuje sanaciji terena tj. dovođenju u stanje prije početka radova. Završetkom ovog projekta odmah se kreće u izgradnju pješačko biciklističkih staza za koje će ovih dana biti raspisani javni natječaj za izvođača radova.

Josip Šipek

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja