Međimurje Press
Općine

Šumarska saga iz Parka mladosti

Društva potrošača Međimurja “u šumi” administrativnih prepreka vezano uz zakonitost rušenja drveća (dijela šume) kod rekonstrukcije Sportskog Centra “Park Mladosti” u Općini Gornji Mihaljevec

Donosimo upite i odgovore Društvu potrošača Međimurja odaslane na više adresa u državi.

Upit navedenog sadržaja je 18. svibnja 2021. upućen Šumariji Čakovec

Poštovani, 

 temeljem više upita potrošača o zakonitom rušenju drveća (dijela šume) kod rekonstrukcije Sportskog Centra “Park Mladosti” u Općini Gornji Mihaljevec (ZK uložak 1136), te iskazanoj sumnji u nedozvoljenoj trgovini drvnom masom, molim Vas za informaciju je li Šumarija izdala dozvolu za rušenje i transport drvne mase na navedenoj lokaciji.

Jer činjenica je, što i potrošači negoduju, da ako je izdana dozvola, da je drvna masa vlasništvo Općine, te  da se trebala prodavati na licitaciji ili na neki drugi način.

Navodno (neprovjereno) je dio drvna mase završio u romskom naselju Trnovec, a dio negdje privatno u Črečanu. 

Informacija o postojanju dozvole za rušenje i transport drvne mase nam je potreba radi cjelovitog i istinitog informiranja potrošača, kako bi se prekinule glasine i nepotrebne javne insinuacije ili ako su potrošači u pravu da se poduzmu zakonom predviđene mjere.

S poštovanjem, srdačan pozdrav !

 Željko Tomašić, mag.ing.aedif

glavni tajnik Društva potrošača Međimurja

voditelj Info centra potrošača

 

Dana 19. svibnja 2021. DPM je zaprimilo slijedeće očitovanje Šumarije Čakovec

Poštovani,

 Šumarije su nadležne za šumske površine u vlasništvu Republike Hrvatske. Za šumske površine u vlasništvu općine nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, Sektor za šumarstvo, Odjel za šume privatnih šumoposjednika te stoga njima pošaljite upit.

  S poštovanjem! 

  Mario Manjkas, dipl.inž.šum.

  UŠP Koprivnica, Šumarija Čakovec

  Dr. Ante Starčevića 57, 40.000 Čakovec

Slijedom naputka proslijeđen je upit Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije od kojih smo 19. svibnja 2021 zaprimili slijedeće očitovanje:

 

Poštovani,

iz dijela nadležnosti ovoga Ministarstva, odgovaramo kako slijedi:

Uz pretpostavku da je u pitanju čestica 562/1 (k.o. Gornji Mihaljevec) u vlasništvo Općine Gornji Mihaljevec, na kojoj se izvodi rekonstrukcija Sportskog Centra “Park Mladosti”, ista po načinu uporabe u katastru nije šuma nego zemljište za sport i rekreaciju pa se ne podnosi zahtjev za doznaku stabala. 

Za posječenu drvnu masu na konkretnoj čestici potrebno je zatražiti “Zahtjev za izdavanje popratnice”. Zahtjev se podnosi ovome Ministarstvu, područnoj jedinici Čakovec, na adresi Zrinsko-frankopanska 9/III, 40000 Čakovec. 

Ako se smatra da Općina Gornji Mihaljevec ne poštuje sve zakonski propisane procedure ili ih grubo krši, o istome treba izvijestite Državni inspektorat kao nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora na: prijave@dirh.hr  ili putem poveznice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 

S poštovanjem,

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Directorate for Forestry, Hunting and Wood Industry  

Planinska ulica 2a

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

Temeljem naputka Ministarstva poljoprivrede proslijeđen je 19. svibnja 2021. online upit Državnom inspektoratu Republike Hrvatske.

Dana 31. kolovoza 2021. godine zaprimljena je  smo obavijest  Državnog inspektorata slijedećeg sadržaja:

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavam da šumarski inspektor Državnog inspektorata, postupajući po Vašoj obavijesti u provedenom inspekcijskim nadzorima utvrdio povredu odredbi Zakona o šumama (Narodne novine 68/18 i 115/18), te je protiv počinitelja podneseni opružni prijedlog Općinskom sudu u Čakovcu.

Viši šumarski inspektor

Damir Nedeljko, dipl.ing.

U Info centru potrošača još uvijek nakon više od tri mjeseca ne može dati vjerodostojnu informaciju potrošačima koji su postavili pitanje u zakonitosti radnji rušenja drvne mase na početku rekonstrukcije Parka mladosti u Gornjem Mihaljevcu.

Nismo kompetentni da prejudiciramo odluku Suda, a i ne znamo sadržaj prijave iako je Načelnik javno  preko medija prozvao voditelja ICP Željka Tomašića da mu je poslao desetak inspekcija za radove na izgradnji Parka mladosti insinuirajući da kako ga Tomašić mrzi i zato ga neosnovano prijavljuje.   Valja zapaziti da cijeli postupak nije pokrenuo Tomašić kao fizička osoba, već kao voditelje Info centra potrošača i ovlaštena osoba u Društvu potrošača Međimurja.  Te posebno da se za sada očigledno nezakonite radnje ne može personalizirati krivnja u Tomašiću, jer je Načelnik očigledno u silnoj želji dokazivanja zamijenio teze. Naime je li kriv onaj tko pošalje prijavu ili onaj tko krši zakone ?  Mi ni sada ne izričemo tvrdnju, već ostavljamo Sudu pravorijek, a potrošačima dajemo informaciju.

Željko Tomašić

Glavni tajnik Društva potrošača Međimurja

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja