medjimurjepress@gmail.com

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava

Ponedjeljak, 19. kolovoza 2019., potpisivanje Ugovora za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava”

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ sufinancira se sredstvima EU u sklopu Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., a doprinijet će poboljšanju stanja voda u Međimurskoj županiji te povećanjem priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave odvodnje.

Projektom aglomeracije Donja Dubrava koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta. Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.

Ugovor za Izgradnju sustava odvodnje će potpisati Međimurske vode d.o.o. s odabranim izvođačima radova – zajednicom ponuditelja koju čine Tegra d.o.o. iz Čakovca i Szabadisc Co.Ltd iz mađarskog Zalakarosa. Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi 174.041.888,57 kn (bez PDV-a), a predviđeno je da radovi traju 27 mjeseci.

Prisutnima će se obratiti direktor Međimurskih voda, g. Vladimir Topolnjak, načelnik općine Donja Dubrava, g. Marijan Varga te predstavnik Hrvatskih voda.

(Nataša Sulić)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*