Međimurje Press
Općine

Vijesti iz Općine Selnica

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Načelnik općine Ervin Vičević sazvao press konferenciju za srijedu 18.12. 2019., u 12,00 sati u Vijećnici Općine Selnica.

Na istoj, načelnik će govoriti  o odluci dobivanje sredstava za izgradnju dječjeg vrtića iz Mjere 7.4.1, EU fonda.

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SELNICE

Predsjednik Općinskog vijeća Branko Perčić, mag.ing.aedif. na dnevni red stavio je slijedeće točke:

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2019. godinu s Planom razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. godina;
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2019. godinu;
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2019. godinu;
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica za 2019. godinu;
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2019. godinu;
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2019. godinu;
7. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Planom razvojnih programa Općine Selnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine;
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu;
9. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja (prilog: Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera)
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2020. godinu;
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2020. godinu;

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica za 2020. godinu;
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2020. godinu;
14. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2020. godinu;
15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Selnica za 2020. godinu;
16. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Selnica za 2019. godinu
17. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Selnica za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
18. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2020. godinu;
19. Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Općine Selnica za razdoblje od 2020. do 2023. godine
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selnica
21. Ostala pitanja i prijedlozi
• Izrada elaborata isplativosti izrade GIS sustava površina zgrada (ažuriranje površine stambenih i poslovnih prostora u svrhu obračuna komunalne naknade).

(b.o.)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja