Međimurje Press
Političke stranke Županija

Prihvaćen prijedlog MDS-a u Skupštini Međimurske županije o potrebi obnove pruge do Zagreba!

Međimurski demokratski savez i njegov predsjednik Željko Pavlic, vijećnik MDS-a u Skupštini Međimurske županije, nastavljaju sa svojom inicijativom za obnovom postojeće pruge do Zagreba.

Tako je dnevni red 2. sjednice Skupštine Međimurske županije dopunjen , na prijedlog Željka Pavlica koji je i pripremio prijedlog Zaključka i Obrazloženja, novom točkom:

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE DA U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE UVRSTI PROJEKT, I OSIGURA SREDSTVA, OBNOVE, MODERNIZACIJE I ELEKTRIFIKACIJE CIJELE DIONICE PRUGE KOTORIBA-ČAKOVEC-VARAŽDIN-NOVI MAROF-ZAGREB.

Zaključak je Skupština Međimurske županije jednoglasno usvojila.

Prilikom predstavljanja Zaključka Željko Pavlic iznio je slijedeće Obrazloženje:

Prva 42 kilometara željezničke pruge sagrađene u Hrvatskoj puštena su u promet 24. travnja 1860.godine, kada je u prvi hrvatski kolodvor Kotoribu stigao i prvi vlak. Na toj pružnoj dionici kroz Međimurje, od Kotoribe do Macinca, bila su sagrađena i tri kolodvora – Kotoriba, Donji Kraljevec i Čakovec, a ta pruga izravno je spojila Budimpeštu na magistralnu prugu Beč – Trst. Od samog početka  Međimurci su koristili  ta vrata u svijet; brojne generacije Međimuraca njome su odlazile trbuhom za kruhom u Budimpeštu, Beč, Ljubljanu, Zagreb, na fakultete u Zagreb, na svoja radna mjesta i škole, tako da ova pruga  za Međimurje veliko značenje. Ona je dio međimurske povijesti, tradicije i kulture i spomenik međimurskom mentalitetu. Zbog svega toga ne možemo prihvatiti trenutno  stanje na prugama u Međimurskoj županiji i postojećoj pruzi do Zagreba, preko Novog Marofa, koje je uzrokovano dugogodišnjom nebrigom i neulaganjima. Zbog toga je Međimurska županija prometno  izolirana od grada Zagreba i ostatka Republike Hrvatske, to posebno važi za željeznički promet, što je neprihvatljivo.                                           .

Na ovu problematiku ukazao sam dopisom od 04. 06. 2021.  ministru mora, prometa i infrastrukture g. Olegu Butkoviću, pa prilažem taj dopis kao prilog Obrazloženju:

 MDS Međimurski demokratski savez

Strossmayera 9, Čakovec

091 11 99 505

Oleg Butković, dipl. Ing.,  ministar

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, Zagreb

 Poštovani gospodine ministre,

dopustite mi da Vam u kratkim crtama ukažem na jedan bitan problem, vezan uz djelatnost Vašeg ministarstva, a na koji Međimurski demokratski savez ukazuje već jedno vrijeme, a to je slaba prometna povezanost, tu prvenstveno mislim na željeznički promet, Međimurske županije, ali i Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, sa gradom Zagrebom, a time i sa ostalim dijelovima Republike Hrvatske.

Naime, dovoljno je pogledati u vozni red i uvjeriti se u slabu povezanost Međimurske županije sa gradom Zagrebom, a radi se o udaljenosti od stotinjak kilometara. Prema voznom redu prvi vlak iz polaznog kolodvora Kotoriba kreće ujutro u 4:18 i vozi do Varaždina u koji stiže u 5:08, slijedi presijedanje u drugi vlak koji kreće u 5:26, a stiže u Zagreb u 7:49. Dakle ukupna vožnja od 116 kilometara traje 3:31 minuta. Kotoriba ima samo jednu direktnu vezu do Zagreba, vlak koji polazi u 18:18 i stiže u Zagreb u 21.57, dakle vozi 3:39 minuta. U povratku je situacija identična. Dakle, u vrijeme dok u Europskoj uniji vlakovi udaljenosti kao što je ona između Kotoribe i Zagreba prevaljuju mjereći u minutama, mi i dalje te udaljenosti mjerimo u satima. Time su stanovnici Međimurske županije, koja ima 112.000 stanovnika, Varaždinske, 176.000 stanovnika i Krapinsko-zagorske županije, 129.000 stanovnika, u velikoj mjeri uskračeni za kvalitetnu i brzu vezu sa gradom Zagrebom i sa svim uslugama koje pružaju institucije koje su smještene u njemu; medicinske, zdravstvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske…

Na cijelu ovu problematiku ukazali smo i na  19. Sjednici Skupštine Međimurske županije, u rujnu 2020. godine, kada  je Skupština Međimurske županije, na prijedlog vijećnika Željka Pavlica – MDS, usvojila Zaključak kojim se poziva HŽ Infrastruktura da u narednim godinama osigura dostatna sredstva za obnovu i redovito održavanje mreže pruga i pružne infrastrukture na području Međimurske županije, te za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge ZAPREŠIĆ-NOVI MAROF-KOTORIBA.

Navedenim Zaključkom htjelo se potaknuti HŽ na pokretanje ulaganja u pružnu infrastrukturu na podrjučju Međimurske županije koja je zbog neodržavanja u katastrofalnom stanju i kao takva prijetnja putnicima, a također smo upozorili i na prometnu izoliranost Međimurja prema ostalom dijelu Hrvatskejer je pruga na dionici prema Zagrebu, preko Novog Marofa, također u lošem stanju, vlakovi voze minimalnim brzinama, pa putovanje od Kotoribe do Zagreba traje 3 sata i 39 minuta.

Također, na 21. Sjednici Skupštine Međimurske županije vijećnik Željko Pavlic – MDS postavio je pitanje HŽ Infrastrukturi, koji su radovi na obnovi pruge i infrastrukture, vezani uz Međimurje, predviđeni u 2021. godini i u narednim godinama i kolika su osigurana sredstva za tu namjenu?

U odgovoru, koji je dosta neprecizan,  HŽ Infrastruktura prvo navodi da su u tijeku aktivnosti na izradi studijske dokumentacije za Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica, za koji je sklopljen Ugovor sa izrađivačima studijskog dijela dokumentacije u vrijednosti od 6,2 milijuna kuna. S obzirom da u odgovoru nije navedeno kolika će se sredstva uložiti u obnovu postojeće pruge prema Zagrebu, via Novi Marof, možemo zaključiti da do ulaganja i obnovu te pruge neće doći. S obzirom da je  početak radova na Lepoglavskoj spojnici predviđen za 10 godina, što je izjavio predsjednik Vlade RH Plenković za vrijeme svojeg nedavnog boravka u Čakovcu i Varaždinu, Međimurce čekaju još godine teškoća u komunikaciji sa svojom glavnim gradom i ostalim dijelovima Hrvatske, a Međimurje i dalje ostaje u prometnoj izolaciji.

Poštovani gospodine ministre,

s obzirom da su najavljena velika ulaganja u Hrvatske željeznice, u novogradnje i obnove i rekonstrukcije, slobodni smo vas zamoliti da razmotrite i ulaganja i u obnovu pruge od Kotoribe do Čakovca, naše najstarije pruge, i dalje preko Varaždina, Novog Marofa, Zaboka do Zagreba. Točnije do Zaboka, jer je dio te pruge do Zagreba već u obnovi. Također, predlažemo i promjenu kategorizacije pruge od Čakovca, Varaždina do Zaboka iz lokalne u regionalnu, jer ova pruga povezuje 3 regije sa gradom Zagrebom.                                                                                                      Znamo da je u pripremi izgradnja „Lepoglavske spojnice“, ali stanovnici ovog dijela Republike Hrvatske nemaju 10 godina vremena kako bi mogli koristiti sve benefite koje im pruža blizina Zagreba, a poduzetnici blizinu tako velikog tržišta. To će biti moguće jedino kada će putovanje do Zagreba biti unutar jednog sata.

Samo tako se može ostvariti i osnovni cilj Strategije prometnog povezivanja Republike Hrvatske (2014. – 2030.) u kojoj se naglašava: željeznički sektor mora biti u funkciji gospodarsko-socijalnog objedinjavanja hrvatskog prostora. (objedinjavanja, a ne izolacije).

Poštovani gospodine ministre,

zahvaljujemo vam na pažnji,  a otvoreni smo po potrebi za kontakt.

U Čakovcu, 06.06.2021.                                                                                                                                                                        Predsjednik MDS-a: Željko Pavlic                                                                                                                

Ocjena sredstava potrebnih za provođenje, te način kako će se osigurati

Potrebna sredstva, na temelju izrađenih programa i projekata, trebalo bi osigurati u Proračunima Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih željeznica i HŽ Infrastrukture, te kandidiranjem u Fondove EU. S obzirom da su navedene institucije u postupku kreiranja određenih bitnih programskih i proračunskih dokumenata: Pismo sektorske politike, Strategija razvoja željezničkog sektora, Proračun Republike Hrvatske, mislim da bi nadležna tijela sada trebalo upoznati sa ovom inicijativom, tim više što su od Vlade RH najavljena velika ulaganja u sektor željeznice.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja