Međimurje Press
Županija

MDS: Sačuvajmo Županijsku bolnicu!

Ministarstvo zdravstva uputilo, 19. listopada 2022. godine, u javnu raspravu Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Međimurski demokratski savez uključuje se u ovu javnu raspravu upozoravajući da bi donošenje ovog zakona pridonijelo daljoj centralizaciji države, ovaj put u sektoru zdravstva. Naime, predloženim promjenama Zakona sve opće bolnice, među njih spada i Županijska bolnica Čakovec, dobivaju novog osnivača, odnosno upravitelja, a to je Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo zdravstva. Na taj način će se, zapravo, o zdravstvenoj zaštiti u Međimurju odlučivati u Zagrebu, a ne u Međimurju.

MDS se posebno protivi promjenama članaka 70. i 83. postojećeg Zakona.

Naime, u postojećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti od 31. listopada 2018. godine, članak 70., određeno je da opću bolnicu osniva jedinica područne (regionalne) samouprave-županija, odnosno Grad Zagreb. Temeljem toga Upravno vijeće zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave ima pet članova i čine ga predstavnici osnivača,županije ili grada, (predsjednik i dva člana) i radnika ustanove (dva člana).

Novim prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti predlaže se da osnivač, odnosno upravitelj, općih bolnica postane Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo zdravstva. Upravno vijeće opće bolnice, po novom Zakonu, imalo bi sedam članova i čine ga predstavnici osnivača, centralne države, (predsjednik i tri člana), jedinice područne (regionalne) samouprave (jedan član) i radnika ustanove (dva člana). Dakle, predstavnik osnivača, država, ima većinu u Upravnom vijeću, organu koji upravlja zdravstvenom ustanovom i postavlja se pitanje čije će interese zastupati ovakvo Upravno vijeće. Županija je unutar nekoliko zadnjih godina pokrenula investicijski ciklus u Županijskoj bolnici u Čakovcu, prepoznajući potrebe međimurskog zdravstva, za što nismo sigurni da će ga prepoznati buduće Upravno vijeće, koje će morati slijediti politike i planove Ministarstva zdravstva i Vlade. A često je u takvim planovima Međimurje zapostavljeno.

Na ovaj način se prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti želi doslovce “potezom olovke” oteti Županiji njezina imovina i upravljanje Županijskom bolnicom Čakovec. Stanovnici županije i Međimurska županija ulagali su godinama vlastita sredstva u naše zdravstvene ustanove, Županijska bolnica Čakovec izgrađena je samodoprinosom stanovnika Međimurja, da bi im se na kraju uskratila mogućnost upravljanja. Zbog toga, za Međimurje bolnica u Čakovcu nije opća bolnica, već Županijska bolnica Čakovec.

Kao osnovni razlog za pokretanje ove centralizacije u zdravstvenom sustavu nije zapravo racionalizacija, koja u ovakvim slučajevima služi kao alibi, jer se neće mnogo uštedjeti. Država već sada kontrolira najveće troškove; plaće i limite potrošnje po bolnicama, a također je važna činjenica da 75 % dugova u zdravstvu prave Klinički centri koji su već sada pod upravom države.

Po našem mišljenju, tim više dolazi do izražaja politička dimenzija ove centralizacije, a to je namjera centralizirane države, a što Hrvatska svakako jest, da upravlja sa svim aspektima života svojih građana.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja