Međimurje Press

Kategorija : Vlada Republike Hrvatske

Vijesti Vlada Republike Hrvatske

4. sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Međimurje Press
Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I Na konferenciju dolaze Boris Milošević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske...
Vijesti iz Međimurja