Međimurje Press
Županija

Sazvana 10. sjednica Skupštine Međimurske županije za 15. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DRAGUTIN GLAVINA ZA SJEDNICU JE PREDLOŽIO SLIJEDEĆI

D N E V N I  R E D

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU PRIJEDLOGA MINISTARSTVU ZDRAVSTVA RADI OČUVANJA REGIONALNOG STATUSA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
– predlagatelj je Željko Pavlic, vijećnik
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Željko Pavlic, vijećnik

2. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

3. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE

– Plan razvoja Međimurske županije (pdf)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

5. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu

6. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

7. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2024. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

8. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

9. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

10. PRIJEDLOG ODLUKE O PREUZIMANJU OBVEZE OSIGURANJA FINANCIRANJA ZATVARANJA ODLAGALIŠTA OTPADA U KOPRIVNIČKOM IVANCU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sandra Golubić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA ZA PROJEKT IZGRADNJE „SPORTSKOG PARKA MURSKO SREDIŠĆE“
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

12. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije

13. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., ravnateljica ŽUC-a

14. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., ravnateljica ŽUC-a

15. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

16. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

17. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik Stanice Čakovec

18. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

19. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

20. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Emilio Habulin, ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih osoba DEFENSOR, konzultant pri izradi Procjene

21. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

23. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I ZADAĆAMA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

24. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I IZBORU ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU SUCA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI IVANI PERAS, DR. MED. SPEC. PED.
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina,v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja