Međimurje Press
Županija

Župan Posavec na sastanku župana i Vlade o zadržavanju osnivačkih prava bolnice!

Župan Međimurske županije Matija Posavec sudjelovao je na sastanku Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina koji je održan danas u Podstrani. Jedna o tema o kojima se raspravljalo je reforma zdravstvenog sustava o čemu je izvijestio ministar zdravstva Vili Beroš, a na reformu se osvrnuo i župan Posavec, posebice na prebacivanje vlasničkih prava bolnica na državu. „Županijska bolnica Čakovec jedina je sekundarna zdravstvena ustanova u Međimurju, izgrađena samodoprinosom građana Međimurja u koju se niz godina ulažu znatna financijska sredstva kako bi se pružila kvalitetna zdravstvena skrb, stoga ona za nas predstavlja i više od zdravstvene ustanove. Prijedlog nove zdravstvene reforme podrazumijeva, između ostalog, i jačanje primarne zdravstvene zaštite kao i rane intervencije u djetinjstvu, što smo mi u Međimurju prepoznali prije niz godina. Gradimo regionalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu, interventna kardiologija u Čakovcu je četvrta u Hrvatskoj po količini obavljenih zahvata, dok se u ovom trenutku priprema dokumentacija za Centar palijativne skrbi. Sve su to strateški projekti koje smo pomno planirali i mi najbolje znamo usmjeriti razvoj zdravstvene skrbi s obzirom na potrebe našeg stanovništva“, istaknuo je župan Posavec objasnivši argumente zašto nije dobro prebacivati upravljačka prava na državu.

U Županijsku bolnicu Čakovec mnogo se ulagalo iz EU fondova i županijskog proračuna, posebice posljednjih godina kada je u dogradnju i rekonstrukciju odjela, nabavku opreme, primarnu zdravstvenu zaštitu uloženo više od 195 milijuna kuna. U tijeku je obnova bolnice i obnova odjela pedijatrije, a za mnoge projekte poput objedinjavanja laboratorija i proširenja infrastrukture bolnice za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra priprema se projektna dokumentacija. Župan Posavec uputio je prijedlog prema kojem bi svaka županija zadržala po jednu bolnicu, dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo, čime bi Međimurje zadržalo svoje zdravstvene ustanove .

Osvrnuo se i na problem dvostrukog oporezivanja radnika u Austriji, kojim su najviše pogođeni brojni radnici od kojih su mnogi tzv. „dnevni migranti“ „Prema saznanjima i sastancima s Hrvatskim sindikatom radnika migranata postoji opasnost da će se zbog retrogradnog obračuna poreza, mnoge obitelji odlučiti na trajno iseljavanje, što direktno pogađa nekoliko sjevernih županija koje graniče s Republikom Slovenijom i u blizini su Austrije“, zaključio je župan.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs dao je informaciju o unaprjeđenju sustava obrazovanja, među kojima je i financiranje cjelodnevnog boravka u školama, istaknuvši kako će ovaj mjesec biti raspisan Javni poziv za dogradnju i izgradnju osnovnih i srednjih škola sukladno utvrđenim kriterijima, a u cilju da škole prijeđu u jednosmjensku nastavu. Od iduće godine svim će učenicima biti osigurana besplatna školska prehrana. Spomenute projekte podržao je župan Posavec istaknuvši kako je pripremljena dokumentacija za dogradnju ili izgradnju 15-ak škola i školskih dvorana na području županije. Upravo je stvaranje uvjeta za cjelodnevni boravak u školama jedan od najvažnijih ciljeva Međimurske županije koji je određen Planom razvoja MŽ do 2027. godine.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Nataša Tramišak osvrnula se na financijsku perspektivu 2021.-2027. i nove prilike za industrijsku tranziciju hrvatskih regija, dok je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina predstavio izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom. Naime, krenula je inicijativa i spremnost da županije preuzmu poslove raspolaganja državnim nekretninama ovisno o području gdje se nekretnina nalazi, jer učinkovito rješavanje takvih predmeta preduvjet je za uspješno povlačenje EU sredstava i daljnji razvoj općina, gradova i županije.

Župan Posavec predsjednika Vlade Plenkovića i resorne ministre podsjetio je na projekt gradnje cestovnih obilaznica, osobito brze ceste  Čakovec – Varaždin, što je u nadležnosti Hrvatskih cesta, te je na ministre apelirao za rješavanjem pitanja materijalnog statusa pomoćnika u nastavi u sustavu obrazovanja i spremačica i ostalog nemedicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama, a čija su primanja ispod razine koju zaslužuju.

(mž)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja