Međimurje Press
Politika i društvo

Godinu dana provedbe projekta „Zajedno za obitelj!“

Godinu dana projekta „Zajedno za obitelj!“ je za nama. Obnovljena zgrada na adresi Ulica Matice hrvatske 1b, nova zapošljavanja i gotovo nekoliko stotina korisnika, odlični su rezultati ovog projekta.

U prvoj fazi provedbe projekta „Zajedno za obitelj!“ obnovljena je unutrašnjost zgrade u centru Čakovca u kojoj su nekad boravili obiteljski liječnici i prilagođena je radu s korisnicima Obiteljskog centra.

„Obiteljski centar Čakovec, Podružnica centra za socijalnu skrb Čakovec, nakon niza godina uspostavio je suradnju s Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA i pripremio, prijavio i započeo provedbu projekta krajem 2021. godine“ rekla je voditeljica projekta Mateja Živčec. 

„Projekt Zajedno za obitelj izuzetno je važan za županiju jer svi znamo da imamo velik broj ranjivih skupina kojima je pomoć itekako potrebna. Pridonosi u jačanju nas kao djelatnika, pa smo u projektu zaposlili dodatna četiri djelatnika, koji kroz svoj rad mogu u jednom kontinuitetu pružati odgovarajuću stručnu uslugu ciljnim skupinama. Puni entuzijazma smo uključili velik broj korisnika, pa ih brojimo do 3020, što je pozamašna brojka naspram ostalih u zemlji. Skupine s kojima kontinuirano radimo su djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, tu su djeca s teškoćama u razvoju, poremećaju u ponašanju, maloljetne trudnice, roditelji djece starosti do godine dana, osobe koje imaju problema s ovisnosti, osobe starije od 65 godina, žrtve nasilja i drugi“, naglasila je Lidija Vinković, predstojnica Podružnice Obiteljskog centra.

Uz sve te korisnike i ciljne skupine koje je spomenula predstojnica, cilj projekta je i senzibilizirati širu javnost te kontinuirano osposobljavati stručnjake za rad u području pružanja socijalnih usluga.

U nastavku slijedi uvid u aktivnosti u proteklom periodu provedbe Projekta „Zajedno za obitelj!“.

Programi za djecu i mlade

Od listopada 2021. do kolovoza 2022. provedeni su programi za djecu i mlade pod nazivima „Kako mladi postaju veliki“, „Reagiraj ljudski“, „Sjedi, pet!“, „Što nas muči“, „Rastimo zajedno i MI“, kao i niz jednokratnih aktivnosti. Neke od provedenih  aktivnosti namijenjene su  djeci osnovnoškolskog uzrasta poput radionice „Tko mi je u srcu“ i „Sreća je svuda oko nas“,, dok  su aktivnosti „Internet i slobodno vrijeme“, „Nasilje preko Interneta“, „Komunikacijske vještine i asertivnost“ kao i „Nenasilno rješavanje sukoba“, provedene s djecom i mladima u srednjim školama Međimurske županije. Tijekom aktivnosti, učenici su osvještavali vrijednosti i vlastite vrline, jačali samopoštovanje te učili uvažavati druge osobe. Jačale su se njihove vještine planiranja vremena te su se razvijale druge kompetencije potrebne za uspješno svladavanje školskog gradiva. Djecu i mlade se osnaživalo te im se pružala pomoć i podrška u nošenju sa svakodnevnim teškoćama, putem edukacije i vježbanjem socijalnih i životnih vještina.

Programi za osobe u nepovoljnom položaju

Nasilje se pojavljuje u 30 % veza, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, stoga je potrebno razviti sustavnu zaštitu svih žrtava nasilja. Žrtve nasilja posebno su ranjiva i osjetljiva skupina društva, ne samo zbog neprepoznavanja nasilja od strane drugih bliskih osoba, već i zato što se žrtve srame reći što im se događa, često okrivljujući sebe za okolnosti u kojima žive. Programi poput „OsnaŽena“ namijenjeni su žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode ili drugog kaznenog djela, osobama u situaciji ugroženosti, diskriminacije, sa životnim teškoćama ili su zainteresirane za sudjelovanje u programu radi stjecanja novih životnih vještina. Cilj je osnaživanje žena žrtava nasilja, ali i žena kojima je zbog specifičnih životnih teškoća potrebna podrška ili psihoedukacija.

Program „Put do odgovornog roditeljstva“ namijenjen je maloljetnim trudnicama, roditeljima i ostalim mlađim osobama koje iščekuju dijete ili im je potrebna pomoć u prilagodbi na roditeljsku ulogu. Cilj programa je pripremiti korisnike na izazove roditeljstva i osnažiti ih da se što bolje snađu u novoj ulozi roditelja.

Značajni problem mnogim liječenim ovisnicima je ponovna integracija u društvo jer se još uvijek ljudi prema njima odnose s predrasudama i stigmom, što također proširuje djelokrug našeg rada i na senzibiliziranost zajednice vezane uz problem ovisnosti putem raznih javnih akcija. Uz uključivanje u javne akcije, Podružnica Obiteljski centar za ovisnike provodi psihosocijalni tretman – savjetovanje  (individualno, bračno, obiteljsko), kao i edukativna predavanja (npr. Nove ovisnosti, Usamljenost vs. Samoća, Utjecaj socijalnih pritisaka na apstinenciju).

Jednokratne aktivnosti za starije od 65 godina

S osobama starijim od 65 godina u sklopu projekta u ovom jednogodišnjem razdoblju provedeno je 21 jednokratnih aktivnosti/predavanja diljem Međimurja. Održane aktivnosti odnosile su se na  teme „Predrasuda prema starijim osobama“, „Dosjećanje u starijoj dobi“ „Usamljenost vs. samoća“, „Kvaliteta života starijih osoba“. Kroz održane aktivnosti nastojalo se smanjivati vjerojatnost stresnog događaja, modificirati percepciju stresora i umanjiti stresni potencijal, utjecati na strategije suočavanja i izravno utjecati na razinu prilagodbe na promijenjene životne okolnosti.

Jednokratne aktivnosti za osobe s invaliditetom

Kada govorimo o odraslim osobama s invaliditetom, govorimo o svakoj osobi kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje, koje za posljedicu ima trajnu ili na najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu.

U dosadašnjem periodu provedbe projekta „Zajedno za obitelj!“, provedene su pet jednokratnih aktivnosti/ predavanja za odrasle osobe s invaliditetom s temama „Samoaktualizacija“, „Pozitivna slika o sebi“ , „Posljedice doživljaja stresa na zdravlje pojedinca“, „Iluzija kao izazov-kako je prepoznati u sebi“, „Komunikacija odraslih osoba s invaliditetom“. Ove aktivnosti vodile su ka osnaživanju osoba s invaliditetom za aktivnije uključivanje u zajednicu.

Korisnici ciljanih skupina su također uključeni u neposredni rad, ovisno o procijenjenim potrebama, kroz individualno, partnersko ili obiteljsko savjetovanje.

Trajanje provedbe projekta je 20 mjeseci do 18. 6. 2023. godine, a osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 2.487.086,73 kune, 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i 85 % iz Europskog socijalnog fonda.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.12.0031 „Zajedno za obitelj!“ potpisan je između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije i Centra za socijalnu skrb Čakovec kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Krešimir Biškup

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja