Međimurje Press
Hrvatska

Uloga Hrvatskih šuma u očuvanju šumskih resursa!

Na ovogodišnjoj konferenciji 3. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, koja se 27. i 28. listopada održava u organizaciji Ministarstva poljoprivrede sudjeluju i Hrvatske šume d.o.o. dajući uvid u šumske resurse u Republici Hrvatskoj te ulogu Hrvatskih šuma d.o.o. u stručnom i odgovornom gospodarenju šumama i šumskim zemljištem.

Prezentaciju o šumskim resursima Republike Hrvatske održao je mr.sp. Krešimir Žagar iz Hrvatskih šuma koji je prisutne pobliže upoznao s nenadoknadivom važnošću šuma za cijelu biosferu s obzirom na njihovu ulogu u ekosustavu.

U svom je izlaganju Žagar istaknuo činjenicu da se u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi 2.097.318 ha šuma te da najvećim dijelom tih resursa, s 2.024.461 ha ili 73%, upravlja državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o. i to prema načelu održivog razvoja i potrajnog gospodarenja koja se temelji na stručnom i odgovornom upravljanju, što je i misija Hrvatski šuma – osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način. Takvim se gospodarenjem održava stabilnost šumskih ekosustava i biološke raznolikosti, osigurava dostupnost drvne sirovine i nedrvnih proizvoda te se optimalno ispunjava ekološka, gospodarska i socijalna funkcija šuma. Manji dio hrvatskih šumskih resursa, točnije 661.721 ha ili 24%, u vlasništvu je privatnih šumoposjednika.

Žagar je naglasio da se šumama gospodari prema šumskogospodarskim planovima koje izrađuju stručnjaci, a za koju suglasnost izdaje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dok isti Rješenjem odobrava Ministarstvo poljoprivrede. Prema šumskogospodarskoj osnovi područja koja je važeća od 2016. do 2025. ukupna drvna zaliha u RH iznosi 419 mil. m³, od toga 316 mil. m³ pod upravom je HŠ d.o.o., 84 mil. m³ je pod privatnim šumoposjednicima, dok se s 19 mil. m³ državnih šuma koriste drugi pravni subjekti. Istaknuo je također da, prema istoj šumskogospodarskoj osnovi područja, ukupan prirast drvnih zaliha iznosi 10,1 mil. m³.

Iznimno veliku ulogu Hrvatske šume d.o.o. imaju u očuvanju šumskih resursa, a da to čine prema svim standardima svjedoči i činjenica da je tvrtka nositelj FSC certifikata neprekidno od 2002. godine kao i činjenica da su Hrvatske šume d.o.o. dio ekološke mreže Natura 2000 sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije, koja obuhvaća 37% kopnene i 15% morske površine Republike Hrvatske.

Lucija Škrtić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja