Međimurje Press
EkologijaHrvatska

Obnovljiva energija prestigla fosilnu!

Najnovije Elektroenergetsko izvješće udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) za veljaču 2024. U njemu možete pronaći podatke o instaliranoj i proizvedenoj snazi električne energije u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na obnovljivu energiju.

Izdvajamo kako su OIE (vjetar, sunce, geotermal, bioplin i biomasa) u veljači prestigli elektrane na fosilna goriva čime su zauzeli drugo mjesto u energetskom miksu.

Svjesni interesa koji postoji za poznavanje evolucije potrošnje i proizvodnje električne energije, posebno obnovljive energije, u Hrvatskoj i Europi, o važnosti ovih tehnologija u mjerama protiv klimatskih promjena i pojačavajući svoju predanost da budemo aktualni za statističke podatke u elektroenergetskom sektoru, predstavljamo svaki mjesec izvješće o elektroenergetskim prilikama u hrvatskom elektroenergetskom sustavu.

Prije detaljne analize o kretanjima u veljači 2024. godine, predstavit ćemo tablicu energetske tranzicije u Hrvatskoj u posljednjih šest godina.

Instalirana snaga i struktura elektrana u HR od 2018. do 2024. godine i 1. siječnja 2024.

U promatranom je razdoblju vidljiv veliki rast vjetroelektrana i sunčanih elektrana na putu energetske tranzicije i potpune dekarbonizacije. Također vidljivo je smanjenje snage elektrana na lož ulje.

Na dan 1. siječnja 2024. godine, ukupna instalirana snaga elektrana u Hrvatskoj iznosila je 5.128 MW od čega:

obnovljivih 3.970 MW ili 77,6%

neobnovljivih 1.128 MW ili 22,4%

Na prijenosnu mrežu je priključeno 4.285 MW (83,6%), a na distribucijsku mrežu 843 MW (16,4%). U raspoložive proizvodne kapacitete treba dodati udio u NE Krško (50%) od 348 MW.

Elektroenergetsko izvješće za veljaču 2024.

U veljači su klimatološke i vremenske karakteristike u Hrvatskoj bile sličnije proljetnom nego zimskom mjesecu sa znatno višim temperaturama i smanjenom vjetrovitošću.

Mjesec je obilježila vrlo velika proizvodnja hidroelektrana iz dotoka vode uz punjenje akumulacija dok je TE Plomin bila izvan pogona cijeli mjesec, a RHE Velebit je imala značajan rad u crpno-turbinskom pogonu (potrošnja u crpnom pogonu iznosila je 13 GWh).

Zbog uravnoteženja satne bilance bilo je potrebno vršiti povremenu razmjenu na interkonekcijama pa je uvoz električne energije iznosio 104 GWh, a izvoz 75 GWh, što je razlika u saldu na strani uvoza od 29 GWh.

NE Krško je radila punom snagom i svi su sigurnosni sustavi  bili operabilni, a rijeka Sava se zagrijavala daleko ispod dozvoljenih 3 ºC.

Obnovljivi izvori energije su i ovaj mjesec proizveli više električne energije od termoelektrana na fosilna goriva (11 GWh više) i od hrvatskog dijela NE Krško (59 GWh više) čime su zauzeli drugo mjesto u energetskom miksu.

Hidroelektrane su imale dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije (612 GWh , 41,2%) uz punjenje akumulacija od 71 GWh.

Ostali OIE su ponovno zauzeli drugo mjesto (302 GWh, 20,7%) ispred neobnovljivih (301 GWh, 20,3%), ispred NE Krško (50%) (243 GWh, 16,3 %) i planiranog uvoza (29 GWh, 2,0%).

Pokrivenost ukupne potrošnje od strane obnovljivih izvora

Maksimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u veljači je iznosila 83,6% (13. veljače), u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 54,9%, a ostali OIE s 28,7%.

Minimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u veljači je iznosila 26,5 % (4. veljače), u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 18,7 %, a ostali OIE s 7,8%.

Proizvodnja vjetroelektrana u veljači 2024. godine

Instalirana snaga svih vjetroelektrana na dan 1. siječnja 2024.godine iznosi 1.160,15 MW, odnosno odobrena snaga za priključak na mrežu 1.136,85 MW.

Vjetrovitost je bila karakteristična za proljetne mjesece, a ne za veljaču koja ima najveći faktor korištenja snage u godini.

Ukupna proizvodnja VE u veljači je iznosila 208 GWh, što predstavlja nisku proizvodnju za ovaj mjesec. Faktor korištenja snage je bio 26,3 % dok prosjek za ovaj mjesec u razdoblju 2011. do 2023. iznosi 34,1%.

Proizvodnja sunčanih elektrana u veljači 2024. godine

Do 1. ožujka 2024. u elektroenergetskom sustavu u pogonu je bilo 510,5 MW sunčanih elektrana, od čega je 498,2 MW bilo priključeno na distribucijsku, a 12,4 MW na prijenosnu mrežu.

Vidljiv je veliki skok u proizvodnji SE 2023. godine te mjesečne (sezonske) oscilacije zbog promjena u insolaciji. U godišnjoj bilanci 70% proizvodnje SE ostvari se u razdoblju travanj-rujan.

Ostvareni faktor korištenja snage SE u veljači 2024. je iznosio 4,9%. Vidljiva je dnevna povećana proizvodnja zbog produljenja dana (insolacije) tijekom veljače.

Ostale karakteristike elektroenergetskih prilika za veljaču 2024.

Maksimalni dnevni promet je iznosio 71.774 MWh, maksimalna dnevna potrošnja je iznosila 56.670 GWh. Prijenosna i distribucijska mreža su sve dobro izdržale. Zbog više ostvarene temperature zraka za 4,6 °C u odnosu na prosječnu, potrošnja električne energije za grijanje je bila manja za 36 GWh u odnosu na uobičajenu potrošnju u veljači.

Veljača Mjesečno   Mjesečno
GWh   GWh
Davanje u  sustav 1.929 Primanje iz sustava – 1.929
Proizvodnja na pragu Neobnovljivi u HR 301 Konzum – 1.474
Proizvodnja na pragu Obnovljivi  u HR 914 RHE c.p -13
NE Krško (50%) 243
Planirani uvoz 104 Planirani izvoz – 75
Neplanirani uvoz(tranzit) 367 Neplanirani izvoz(tranzit) -367
Tablica 1. Karakteristike prometa električne energije u elektroenergetskom sustavu za veljaču 2024. godine.

Prosječna satna cijena u veljači ove godine je iznosila 67,19  €/MWh, a u veljači prošle godine 145,60  €/MWh, što je smanjenje za 78,40 €/MWh, odnosno 53,9%.

Vidljiv je pad cijena u 2023. godini koji se nastavlja i u 2024. godini.

U izradi ovog izvješća korišteni su javno dostupni podatci objavljeni na stranicama: HEP, HOPS, ODS, HROTE, CROPEX, NE Krško, ENTSO, DZS, RTE France, RED Electrica, World Data, IEA, EEX, EPEX, IRENA

Marija Hanzec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja