Međimurje Press
Vijesti

USPOSTAVA REDOVNE obrane od poplava na rijeci MURI!

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 18.05.2023. godine, u 13:30 sati, rješenje o USPOSTAVI REDOVNE obrane od poplava na rijeci Muri za dionice A.33.18, A33.17. i A.33.16. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.16 r. Mura; desna obala od ušća Mure u Dravu do područja Gorenjak rkm 0 + 000 – 24
+ 700
A.33.17 r. Mura; desna obala od područja Gorenjak do područja Vološćak sa ušćem Trnave,
rkm 24+700 – 37+500
A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37+500 – 54+000;

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće prešao je +400 cm u 13:30 sati, uz
tendenciju daljnjeg porasta.

ŽC 112

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja