Međimurje Press
Županija

20. sjednica Skupštine Međimurske županije – 17. prosinca 2020.

Sjednica će se održati u Centru za kulturu Čakovec

D N E V N I  R E D

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE ZAMJENIKA VIJEĆNIKA, O IMENU VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT TE IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
– predlagatelj je Mandatna komisija
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
II Izmjene i dopune plana razvojnih programa
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun

3. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Plan razvojnih programa_2021_2023
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun

4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA POČASNI GRAĐANIN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZRINSKI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora

5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag. inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA KAT.ČEST.BR. 2288/1 I KAT.ČEST.BR.2288/2 K.O. ČAKOVEC I DAVANJU NEKRETNINE KAT.ČEST.BR. 2288/1 K.O ČAKOVEC NA KORIŠTENJE CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

8. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Ružman, direktor Piškornice

9. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maja Odrčić Mikulić, prof., pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport

10. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag. inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

11. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

12. A) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B)PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

13. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

14. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

15. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

16. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije

17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije

18. A) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja

19. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI MAROF – KOTORIBA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

20. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine Međimurske županije i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja

22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja

23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja

24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja