Međimurje Press
Gospodarstvo

STOPA NEZAPOSLENOSTI U MEĐIMURJU 4,7%

Krajem prosinca 2023. godine u evidenciji je bilo 2.157 nezaposlenih osoba, što je na razini studenoga, dok je u odnosu na prosinac 2022. godine broj nezaposlenih veći za 6,3%. Zaposleno je 43.411 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za prosinac je 4,7%, priopćeno je danas iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Čakovec.

Tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašla je 201 osoba. Broj brisanih iz evidencije manji je u
odnosu na studeni (33,2%) i prosinac 2022. godine (23,3%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 139 osoba, a broj brisanih zbog zaposlenja manji je u odnosu na studeni (36,8%) i prosinac 2022. godine (19,7%).
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 128 osoba (92,1%), dok je 11 osoba (7,9%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 62 osobe (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s
evidencije i dr..).

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 195 osoba. Broj ulazaka manji je u odnosu na studeni za (34,6%) i prosinac 2022. godine (27,8%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 134 osobe ili 68,7%. Nadalje, 50 osoba evidentirano je iz neaktivnosti i 11 direktno iz redovnog školovanja.

Korisnici novčane naknade
U prosincu 2023. godine novčanu naknadu koristila je 341 nezaposlena osoba ili 15,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je u odnosu na studeni (5,8%) i prosinac 2022. godine (10,3%). Promatrano prema spolu, udio žena je 58,9% ili 201 korisnica naknade, dok je udio muškaraca
41,1% odnosno 140 korisnika.

Potrebe za radnicima
Tijekom prosinca poslodavci su prijavili potrebe za 451 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (169 ili 37,5%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (131 ili 29,0%), građevinarstvu (36 ili 8,0%) i obrazovanju (31 ili 6,9%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (164 ili 36,4%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (124 ili 27,5%), uslužna i trgovačka zanimanja (52 ili 11,5%) i tehničari/tehničarske i stručni suradnice/suradnice (38 ili 8,4%).

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključene su 1.122 osobe, i to: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (484 osobe), potpore za zapošljavanje (414 osoba), potpore za samozapošljavanje (121 osoba), javni radovi (74 osobe), potpore za usavršavanje (28 osoba), te 1 osoba u mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva.
Krajem prosinca 2023. godine evidentirano je 979 aktivnih korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 397 osoba ili 40,5% odnosi se na potpore za zapošljavanje. Značajan broj aktivnih korisnika/ica odnosi se na obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (268) i potpore za samozapošljavanje
(275). Zatim u znatno manjem opsegu slijede potpore za usavršavanje (22), javni radovi (16) i potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (1). Od toga, 184 korisnika su iz 2022. godine, a 795 iz 2023. godine.

Marina Kodba

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja