Obavijest sportskim udrugama u Međimurskoj županiji

Rezultati o udrugama koje su zadovoljile ili nisu zadovoljile norme Javnog poziva za sufinanciranje športskih programa i projekata Povjerenstvo za odabir športskih programa i projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu, na...