Međimurje Press
Gospodarstvo

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar!

Direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., g. Mario Mihovilić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica, gđa Marija Horvat, predstavnik izvođača radova STRABAG AG, g. Emir Varnica te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Davor Vukmirić, u Zlatar Bistrici su, u 13:00 sati, neposredno uz gradilište, održali konferenciju za tisak povodom otvorenja radova izgradnje pristupne ceste za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Zlatar Bistrica, u sklopu aglomeracije Zlatar.  Izvođenje radova započelo je u Krapinskoj ulici kod betonare Zagorje betoni d.o.o.

Na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su predstavnici investitora Projekta, Zagorskog vodovoda d.o.o., gradonačelnica Grada Zlatara, gđa Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnik Grada Zaboka, g. Ivan Hanžek, predstavnici izvođača radova, predstavnici nadzora, voditelj projekta te predstavnici medija.

Mihovilić naglasio je da je ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju samog uređaja. Vrijednost investicije je oko 58 milijuna kuna. Izvođač radova je STRABAG d.o.o. „U više je navrata spomenuta važnost ovog projekta i zasigurno je to jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u ovom kraju u zadnjih 10 godina kojim će se bitno poboljšati kvaliteta podzemnih i nadzemnih voda, a time i kvaliteta života stanovnika ovog područja. Aglomeracija je koncipirana tako da se otpadne vode iz općina Marija Bistrica, Konjščina, Zlatar Bistrica i Lobor, te grada Zlatara, prikupljaju na uređaju za pročišćavanje u Zlatar Bistrici, čime će za ove urbane cjeline biti riješen problem otpadnih voda. U sljedećim godinama pokušat će se riješiti pitanje otpadnih voda u ruralnim dijelovima aglomeracije“, rekao je g. Mihovilić.

Gđa Marija Horvat, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Zlatar Bistrica, naglasila je kako smo svi svjesni pozitivnog utjecaja, ne samo na općinu Zlatar Bistrica, nego i na okolne općine i na grad Zlatar, te je svim dionicima projekta poželjela puno uspjeha u daljnjem radu.

Direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., kao i gđa Marija Horvat, istaknuli su značaj ovog projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture, ne samo za unapređenje komunalnog sustava i bolje komunalne usluge za stanovnike, već i za očuvanje prirodnog bogatstva ovog područja – prvenstveno rijeke Krapine i njenih pritoka.

Emir Varnica, predstavnik izvođača radova STRABAG AG, podsjetio je na činjenice oko ugovora o gradnji dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, potpisanog u siječnju prošle godine, te izrazio zadovoljstvo oko dinamike ishođenja građevinskih dozvola i radova koji bi trebali biti završeni do ožujka 2024. godine. Posebno je naglasio zadovoljstvo sa suradnjom sa svim dionicima Projekta.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Vukmirić, istaknuo je da je iznimno zadovoljan trenutnim statusom projekta Aglomeracije Zabok – Zlatar, te profesionalnom suradnjom na svim razinama Projekta. Također je zahvalio svim dionicima na doprinosu ovom Projektu koji će značajno poboljšati kvalitetu života na ovom području, kao i na doprinosu uspjehu Hrvatskih voda.

Svi prisutni sudionici zamolili su ovom prilikom stanovnike za strpljenje zbog tekućih i nadolazećih radova, uz naglasak da su oni nužni za podizanje kvalitete života u zajednici.

Predmetni radovi odvijaju se u sklopu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, ukupne vrijednosti 598.099.185,26 kuna, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije i od iznimnog je značaja u očuvanju zaštite okoliša i poboljšanju vodno komunalne infrastrukture te očuvanje čistoće voda za buduće naraštaje na području Krapinsko-zagorske županije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2017. g. predmetni Projekt proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Projekt uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i Lobor.

Vezano uz pozitivne učinke, izgradnja novog sustava javne odvodnje i dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinijet će poboljšanju komunalnog standarda, znatnom smanjivanju opasnosti od onečišćenja podzemnih voda, poboljšanju zdravlja, zdravstvenim i ekološkim uvjetima na predmetnom području, očuvanju kvalitete vode rijeke Krapine i drugih vodotoka na njezinom slivnom području.

Izgradnjom dvaju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda pročistit će se sve prikupljene otpadne vode sustava javne odvodnje i prikupljene otpadne vode iz septičkih jama s cjelokupne konačne aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar.

Projekt će doprinijeti povećanju priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 10 000 kućanstava: Izgradnjom sustava predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva u aglomeraciji Zabok s 50% na 88%, a u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79 %, uključujući i 100% priključenje industrije.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovorom o sufinanciranju projekta definirana je ukupna procijenjena vrijednost Projekta u iznosu od 598.099.185,26 kn, ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su u iznosu od 478.479.348,21 kn, od čega bespovratna EU sredstva koja su dodijeljena Zagorskom vodovodu d.o.o. kao Korisniku iznose 321.355.962,44 kn, što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Projekt se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2023. godine.

(mp)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja