Međimurje Press
Grad Prelog

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

U prostorima Poduzetničkog centra Prelog, uz poštivanje epidemioloških mjera, održana je dvadeseta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja  sjednice Gradskog vijeća nije se održalo aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika. Vijećnici su postavili pisana pitanja mailom ili na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovorit će se pisanim putem.

Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu. Za Plaketu Grada Preloga predloženi su Slavko Režek iz Cirkovljana, Marko Jeđud iz Čehovca, Dragutin Kare iz Preloga i NK Naprijed iz Cirkovljana, a za Grb Grada Preloga Marta Posavec iz Prelog i Eurobeton d.d. iz Preloga.

Na dnevnom redu našao se prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu te uz njega prijedlozi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kao i programi javnih potreba u kulturi, sportu i Zajednici sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 53.700.000,00kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2020. godinu u iznosu od 4.000.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose 49.700.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2022. godinu iznosi 43.780.000,00 kuna, a za 2023. godinu 42.642.000,00 kuna.

Također, na dnevnom redu bili su i prijedlozi Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu, razgovaralo se o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu, o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. Gradskom vijeće donijelo je i odluke vezane uz financiranje dječjih vrtića na području Preloga te o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. Gradskom vijeću predstavljen je i jedan od projekata koje provodi Grad Prelog, projekt ENES – CE, unutar kojeg je izrađen Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) je predstavio Goran Jeras iz Zadruge etično financiranje.

Posljednja točka dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga, kojom se u 2021. godini ne naplaćuje porez na korištenje javnih površina.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja