Potpora iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju športskih programa i projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu                        Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/1...