Međimurje Press
Najave

Psihošpancir 2022.

Ovogodišnji, sedmi po redu Psihošpancir, održat će se 23. i 24. rujna 2022. na Sveučilišu Sjever u Varaždinu i  26. rujna 2022. u dvorani Muzeja Međimurja  u Starom gradu Čakovec.

Organizator Psihošpancira je Društvo psihologa Varaždin, a suorganizator Sveučilište Sjever SC Varaždin, Odjel za sestrinstvo. Na ovu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pozvani su svi stručnjaci i zainteresirani građani, a ulaz i sudjelovanje na svim predavanjima i radionicama  je slobodan. Psihošpancir je prijavljen kao oblik stručnog usavršavanja svim strukovnim komorama i Agenciji za odgoj i obrazovanje.

U programu Psihošpancira bit će održano više od 80 predavanja  i radionica, a predavači su stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem i stručnjaci srodnih struka: psihijatri, psiholozi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, psihoterapeuti, medicinske sestre i tehničari, sociolozi i drugi.

Teme poput indikacija za psihoterapiju o čemu će govoriti doc. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., specijalist psihijatrije, psihoterapeutkinja, pročelnica Zavoda za psihoterapiju Klinike za psihijatriju Vrapče i Mario Mukulan, specijalist psihijatrije,  načinima prevencije i terapije ovisnosti o kojima će govoriti adiktolozi dr.sc. Zoran Zoričić i Živko Mišević, povezanosti psihičkih i tjelesnih bolesti koju će pojasniti Andreja Prošev, specijalist psihijatrije podjednako su interesantne stručnjacima kao i građanima. Temama iz psihoonkologije posvećena je posebna pažnja pa će u Čakovcu 26. Rujna svoja predavanja održati prof.dr.sc.Marijana Braš s Medicinskof fakulteta u Zagrebu i Ljiljana Vukota, voditeljica udruge Sve za nju.

Teme iz palijativne skrbi, sestrinske skrbi, promjenama koje su se u pružanju usluga zdravstvene zaštite desije tijekom pandemije zastupljene su u programu koji će se odvijati u subotu 24.rujna na Sveučilištu Sjever SC Varaždin.

Pored tema koje su vezane uz prevenciju  metalnih poremećaja brojne teme su posvećene djeci i mladima pa će tako prof.dr.sc. Gorgana Buljan Flander govoriti o privrženosti, o emocijama i  emocionalnoj pismenosti psihologinje  izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković  Sveučilišta u Zadru i Nikolina Magaš, Ella Selak Bagarić, Tea Breznišćak i  Nina Predrijevac  iz Centra za zdravlja mladih Zagreb. Kako raditi i pomoći djeci s poremećajima u ponašanju govorit će Alma Roviš Brandić, socijalna pedagoginja i savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje, dr.sc. Zlatko Bukvić , edukacijski rehabilitator. Brojne druge teme posvećene su obitelji, roditeljstvu, djeci i mladima.

Kako je društveni kontekst neobično važan za održavanje našeg mentalnog zdravlja na Psihošpanciru ove godine sudjeluju i sociolozi dr.sc. Nikša Dubreta i doc.dr.sc. Eruk Brezovec.

Kao i svake godine na Psihošpanciru poduzetnici mogu sudjelovati u predavanjima i radionicama Simpozija za poduzetnike koji se održava također u subotu 24.rujna na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Ove godine predavanja i radionice  Simpozija za poduzetnike

Daju odgovore na brojna praktična pitanja od toga kako oglasiti zapošljavanje i odabrati najbolje kandidate za neko radno mjesto, kako ih motivirati za rad do toga kako razgovarati sa zaposlenicima koji odlaze iz poduzeća.

Na Psihošpanciru bit će promovirane i dvije knjige. Promocija knjige prof.dr.sc.Lidije Arambašić Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa u izdanje Naklade Slap bit će na Sveučilišti Sjever u subotu 24.rujna u 16 sati, a promocija knjige Svitanje  doc.dr.sc. Veljka Đorđevića  bit će 26.rujna  u dvorani Muzeja Međimurja u Starom gradu u Čakovcu  također s početkom u 16 sati. O knjigama će govoriti sami autori, a knjige će biti dostupne po promotivnoj cijeni.

Nemoguće je predstaviti i pobrojati sve predavače i voditelje radionica, ali svi koji dođu na Psihošpancir zasigurno će moći pronaći neku interesantnu i korisnu temu  za sebe.

Održavanje Psihošpancira  svih godina ne bi bilo moguće bez podrške Grada Varaždina, Grada Čakovca i drugih sponzora i donatora. Ovogodišnji Psihošpancir održava se pod pokroviteljstvom Međimurske županije.

Informacije o predavanjima i programu ovogodišnjeg Psihošpancira pratite na FB stranici Psihošpancira i Društva psihologa Varaždin.

Zahvaljujemo na Vašoj pozornosti i dolasku!

Andreja Bogdan

predsjednica programsko-organizacijskog odbora Psihošpancira

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja