Međimurje Press
Županija

Jamstvo za svako dijete je rana intervencija!

Za djecu s teškoćama ključno je da imaju podršku stručnjaka od najranije dobi kako bi razvili svoj puni potencijal. Kao ključni izazov kod obitelji koje žive u nepovoljnom položaju primjećuje se nedostupnost sustavne brige zbog čega izostaje rano otkrivanje eventualnih teškoća ili zaostajanja u razvoju, češće se otkriju tek u školi. Upravo zato UNICEF u suradnji s provedbenim partnerima, u sklopu pilot-programa Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“ financiranog sredstvima Europske unije, koji se provodi u Međimurskoj županiji, radi na ranom otkrivanju kako bi djeca što ranije dobila kvalitetnu podršku za uspješan razvoj.

Kako bi intervencije bile ispravno usmjerene UNICEF je proveo Istraživanje i analizu usluga rane intervencije, u kojem su sudjelovali pedijatri i liječnici obiteljske medicine, patronažne službe, stručni suradnici te roditelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati su pokazali da aktualni kapaciteti zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi te udruga izvan mreže pružatelja socijalnih udruga na području Međimurske županije, mogu obuhvatiti tek oko 50 posto djece koja imaju potrebu za takvom podrškom.

UNICEF je uspostavio i međuresornu suradnju te je 44 stručnjaka educirano upravo u tom području. Uz to, u suradnji s provedbenim partnerima Liječnici svijeta (Médecins du Monde) te Centrom za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID oformljeni su mobilni timovi i uspostavljeno je Mjesto pristupa ranoj intervenciji. Mobilni timovi sastavljeni su od stručnjaka rane intervencije, pedijatra, ginekologa, psihologa, sociologa, romskih kulturnih medijatora i asistenata te pružaju podršku obiteljima u njihovim domovima što usluge čini dostupnijima.

„Cilj našeg tima je obilazak i ulazak u kuće naših romskih obitelji kako bismo vidjeli okruženje u kojem djeca odrastaju, sve rizične čimbenike za njihov razvoj djece, shvatili uzroke problema i pomogli im da koriste zdravstvenu zaštitu i socijalna prava djece, dakle sveobuhvatni pristup djetetu u okruženju u kojemu živi“, objašnjava pedijatrica prim.mr.sc. Marija Jungvirth. 

Mobilni timovi obilaze šest naselja kako bi unaprijedili osnovne životne uvjete djece i roditelja.

„Rana intervencija je važna, cilj kroz ovaj program je da se detektiraju mogući rizici te da se ta djeca upute pravovremeno prema programima koji im mogu pružiti podršku. Želimo se približiti obitelji i djelovati tamo gdje obitelj funkcionira. Kontekst djetetovog razvoja je obitelj, ne ustanove, nego upravo dom gdje ono ima svoje svakodnevne aktivnosti“, pojašnjava Marijana Konkoli Zdešić, stručnjakinja rane intervencije.

Zadovoljni su i roditelji i djeca.

Puno mi pomaže kada dođe doktorica. Baš je super, hvala joj. Kad zatrebamo pomoć, tu je. Pomogla mi je s lijekovima za djecu, ranije nam je pokazivala vježbe koje moram raditi s djecom. To nam pomaže, ne samo meni nego i djeci. Baš super“, zadovoljna je majka Slađana Lajtman, kojoj su puno pomogli i ostali članovi tima.

Mobilni timovi dosad su pružili podršku za 538 djece i 415 roditelja te 1.614 usluga savjetovanja skrbnicima i roditeljima vezanih uz zdravlje, prehranu i rani razvoj djeteta.

Puno nam pomaže da doktori dolaze k nama da pregledaju moju kći, vježbaju s njom, da nam pomognu u prijevodu i svemu ostalome“, podijelila je majka Zvjezdana Oršuš, kojoj stručnjaci pomažu i sa znakovnim jezikom.

Uz pružanje koordinirane i integrirane kvalitetne usluge, intervencije se odnose i na jačanje znanja i vještina stručnjaka pa je tako, u suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju pokrenuta online edukacijska platforma namijenjena zdravstvenim djelatnicima. Cilj edukacije dodatni je razvoj vještina zdravstvenih djelatnika te drugih stručnjaka, a organizirana je kroz sedam interaktivnih modula.

Edukacijska platforma je iznimno korisna te je preporučam svim zdravstvenim i drugim djelatnicima koji rade s djecom. Puna je interaktivnog sadržaja koji olakšavaju učenje i shvaćanje sadržaja. Zahvalna sam stručnjacima na izradi edukacijske platforme koja mi je pružila uvid u nova znanja te me zainteresirala za daljnju edukaciju da bih što bolje obavljala svoj budući posao“, izjavila je Petra Švenda, liječnica, doktorica medicine, specijalizantica fizikalne medicine i rehabilitacije.

S ciljem osiguravanja održivosti usluga rane intervencije u djetinjstvu izrađen je i integrirani Akcijski plan za intervencije u ranom djetinjstvu u Međimurskoj županiji koji se temelji na mapiranju i analizi usluga rane intervencije.

„Kad vidimo da ono što radimo izravno pomaže, to je jako nagrađujuće. Za neke probleme je potrebna i pomoć šireg sustava i to je nešto na čemu se radi, radimo na tome da se dugoročno mehanizmi uvedu ili promijene jer to je nešto što je već dugo tu potrebno. Promjena ima – i kod djece i kod obitelji i kod roditelja, tako da je to za nas važno“, zaključio je psiholog Ante Župić.

Kroz priče upoznajte i djecu, obitelji te stručnjake:

  1. Podrška stručnjaka od najranije dobi ključna je za rast i razvoj svakog djeteta– OVDJE
  2. Mobilni tim stručnjaka – priča – OVDJE, video – OVDJE
  3. Dječak Rikardo i njegova obitelj– priča – OVDJE, video – OVDJE
  4. Djevojčica Dorotea i njezina obitelj– priča OVDJE, video – OVDJE
  5. Mjesto pristupa ranoj intervenciji –priča OVDJE
  6. Edukacijska platforma– priča – OVDJE

Morana Tuškan

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja