Međimurje Press
Gospodarstvo

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2022. godine!

Krajem listopada 2022. godine u evidenciji je bilo 1.967 nezaposlenih osoba, što je blagi porast u odnosu na rujan (2,2%) i listopad 2021. godine (2,0%). Zaposlena je 43.281 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za listopad je 4,3%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašlo je 313 osoba, što je čak 52,2% manje brisanih u odnosu na rujan i 25,1% u odnosu na listopad 2021. godine. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 240 osoba, što je smanjenje u odnosu na rujan (56,8%) i listopad prošle godine (7,3%). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 215 osoba (89,6%), dok je 25 osoba (10,4%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti
(registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 73 osobe, (zbog izlaska iz radne snage,  nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s
evidencije i dr..).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija– 67 osoba ili 31,2%
– trgovina – 28 osoba ili 13,0%
– građevinarstvo – 22 osobe ili 10,2%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 21 osoba ili 9,8%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 62,9% (151 osoba) zaposlenih, dok se preostali
udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (61 osoba ili 25,4%) i Ispostavu Mursko Središće (28 osoba ili 11,7%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 356 osoba. Broj ulazaka u blagom je padu u odnosu na rujan (0,8%), dok je u odnosu na listopad prošle godine evidentirano smanjenje za 4,6%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 191 osoba ili 53,7%. Nadalje, 89 osoba evidentirano je iz neaktivnosti i 76 osoba direktno iz redovnog obrazovanja.

Korisnici novčane naknade

U listopadu 2022. godine novčanu naknadu koristilo je 370 nezaposlenih osoba ili 18,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade značajno je smanjen u odnosu na rujan (33,2%) i listopad prošle godine (14,5%). Promatrano prema spolu, udio žena je 63,2% ili 234 korisnice naknade, dok je udio muškaraca 36,8% odnosno 136 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 928 osoba i to pretežito u potpore za zapošljavanje – 358 osoba ili 38,6% i obrazovanje (330 osoba ili 35,6%). Korištenjem potpore za samozapošljavanje svoje poslovne projekte pokrenulo je 119 osoba, 70 osoba uključeno je u javne radove i 51 osoba u potpore za usavršavanje.

Krajem listopada 2022. godine evidentirana su 973 aktivna korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 367 ili 37,7% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (328 ili 33,7%). Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (182), javni radovi (67), potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (28) i potpore za usavršavanje (1). Od toga, 304 korisnika je iz 2021. godine, a 669 iz tekuće godine.

(Marina Kodba)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja