Međimurje Press
Grad Čakovec

Sazvana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca!

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 24. lipnja 2022. (petak) u 16:00 sati

Predsjednik Darko Zver za sjednicu je predložio sljedeći D N E V N I  R E D

1. Donošenje Oduke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora
4. Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada          Čakovca
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada                Čakovca
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola
8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
9. Donošenje Odluke o:
a) imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova
Gradskog vijeća Grada Čakovca
b) određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin., v.r.

__________________

Dan ranije, u četvrtak, 23. lipnja 2022. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca s početkom u 9.00 sati, održat će se konferencija za novinare predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Darka Zvera.
Tema konferencije je najava 10. sjednica Gradskog vijeća.

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja