HORTUS CROATIAE u posjeti Centru dr. Rudolfa Steinera

Članovi Međimurskog Društva vinogradara i vinara HORTUS CROATIAE na čelu sa predsjednikom udruge g. Štamparom posjetili su Centar dr. Rudolfa Steinera. Kroz predavanja i razgovor upoznali su se sa biodinamičkim načinom uzgoja, te primjenom u vinarstvu i vinogradarstvu. Kroz...