Međimurje Press
Politika i društvo

Okrugli stol Ministarstva pravosuđa i uprave u Varaždinu

U Varaždinu održan okrugli stol „Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina“

Jučer je u Varaždinu održan Okrugli stol za stručnu javnost te čelnike gradova i općina Varaždinske i Međimurske županije „Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina“.

Okrugli stol se sastojao od dva panela, a započeo je uvodnim izlaganjem g. Mladena Bručića-Matica,
ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije
u Ministarstvu pravosuđa i uprave, koji se ukratko osvrnuo na elemente nacionalne antikorupcijske
kampanje te svih dosad donesenih antikorupcijskih normativnih i legislativnih okvira, kao što su
primjerice Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o
pravu na pristup informacijama, izmjene Zakona o Vladi, ali i Kodeks ponašanja državnih dužnosnika
u tijelima izvršne vlasti.

Prvi panel, „Prevencija korupcije na lokalnoj i regionalnoj razini – ovlasti neovisnih institucija –
iskustva i perspektive“, bavio se radom i ovlastima Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenika za
informiranje, Državnog ureda za reviziju i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji
djeluju u pojedinim područjima prevencije korupcije. Poseban je naglasak bio na iskustvima i
izazovima u radu navedenih neovisnih institucija na lokalnoj i regionalnoj razini. Govoreći o radu i
ovlastima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, gđa Maja Kuhar, predsjednica
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, iznijela je podatak da je vrijednost javne
nabave u 2022. godini iznosila gotovo 10 milijardi eura, što govori o količini predmeta s kojima se ovo
tijelo susreće na dnevnoj razini. Državna komisija ima i preventivnu i korektivnu ulogu u sprečavanju korupcije – sve odluke u cijelosti objavljuje na svojim mrežnim stranicama te, ako netko smatra da su
pojedini natječaji „namješteni“, može poništiti natječaj. Gđa Kuhar je naglasila kako je za
antikorupcijsko djelovanje potrebno djelovanje svih tijela u sinergiji – i Ministarstva pravosuđa i
uprave, i Državnog ureda za reviziju i svih ostalih specijaliziranih institucija koje djeluju u pojedinim
područjima preventivne antikorupcijske politike, a s time su se složili i ostali panelisti. Pomoćnik
glavnog državnog revizora dr. sc. Ivan Čulo, naglasio je kako Državni ured za reviziju u svom nadzoru
ima 15 000 tijela, a pritom se radi revizija financijskog poslovanja, revizija učinkovitosti i revizija
usklađenosti. Sve se utvrđene nepravilnosti nalaze u izvještajima koji se dostavljaju Državnom
odvjetništvu, ali su i javno dostupni. Također, naglasio je, nepravilnost ne znači nužno i kriminalnu
radnju. Ne samo da treba djelovati da nepravilnosti budu manje i obavezno educirati građane o tome
što zapravo jest korupcija, zaključio je dr. sc. Ivan Čulo, već treba i apelirati na medije da objektivnije
izvještavaju o ovoj tematici i da budu svjesni kakva se šteta radi kada se o nepravilnostima koje nisu
nezakonite izvještava na senzacionalistički način. Gđa Ivana Belec, članica Državnog izbornog
povjerenstva, naglasila je kako povjerenstvo trenutačno ima više od 1500 subjekata u nadzoru, a
nadzire se financiranje promidžbe, referendumskih aktivnosti i redovnih aktivnosti. Povjerenica za
informiranje gđa Anita Markić, zaključila je da što je više informacija javno dostupno, manja je
mogućnost da se nešto skriva te zato potiče jedinice lokalne i regionalne uprave da objavljuju sve što
se smije javno objaviti. Svi su se panelisti složili da je i dalje potrebna i vrlo bitna edukacija na svim
razinama.

Tijekom drugoga panela prezentirana su regulatorna rješenja nedavno donesenog Zakona o lobiranju
te se raspravljalo o u njegovoj budućoj provedbi u kontekstu rada Povjerenstva za odlučivanje sukoba
interesa koje će biti nadležno za vođenje Registra lobista i druge poslove u skladu sa Zakonom. Gđa
Aleksandra Jozić Ileković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa te g. Mladen
Bručić-Matic, ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i
sprječavanje korupcije Ministarstva pravosuđa i uprave pozdravili su još jednom donošenje prvog
Zakona o lobiranju koji će ući u primjenu 1. listopada ove godine. Iako je o učinkovitoj provedbi još
rano govoriti, u Ministarstvu pravosuđa očekuju će se već ove godine vidjeti prvi rezultati, odnosno
upisi u Registar lobista, koji u elektroničkom obliku vodi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu
interesa čime se dodatno jača uloga Povjerenstva kao neovisnog antikorupcijskog tijela. Gđa
Aleksandra Jozić Ileković istaknula je da Povjerenstvo vjeruje da lobiranje može biti čestito,
pošteno, savjesno, transparentno i s integritetom te će ono svakako voditi računa o tome. Od Zakona
se očekuje da ukloni određene stigme i utječe na promjenu percepcije lobista i lobiranja u javnosti te
također ističu važnost edukacije i osvješćivanja kao važan korak u prihvaćanju i razumijevanju
lobiranja i zakona koji ga uređuje.

Okrugli stol dio je projekta „Poticanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem svijesti o
štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja“ koji se provodi u okviru
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U okviru edukativno-informativne kampanje provodi se niz
aktivnosti s ciljem jačanja svijesti građana o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i
suzbijanja.

 Aleksandra Pernar

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja