Međimurje Press
Županija

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije

Međimurska županija sustavno radi na razvoju i napretku poljoprivrede, te je potpora i pomoć poljoprivrednim proizvođačima na našem području. Sukladno tome, Program potpora poljoprivredi Međimurske županije provodi se u  razdoblju od 2021. – 2027., koji je sukladno zakonskim odredbama dobio pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

Program potpora poljoprivredi provodi se s ciljem unaprjeđenja ruralnog prostora, poticanja konkurentnosti poljoprivrede i postizanja održivog razvoja ruralnih zajednica, povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, a obuhvaća mjere koje su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore.

Pod potporama podrazumijevamo dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz županijskog proračuna koje kontinuirano povećavamo s obzirom na porast broja korisnika, pa je tako je u 2022. godini u proračunu za potpore isplaćeno je 258.800 €, dok je u 2023. godini isplaćeno 306.000 €.

Za ovu godinu, Međimurska županija je u županijskom proračunu osigurala čak 338.605 €.

Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete: mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva,  ne smije imati nepodmirene obveza prema proračunu Međimurske županije, predmet dodjele potpore mora se obavljati na području Međimurske županije, poljoprivredno gospodarstvo mora imati sjedište, odnosno prebivalište na području Međimurske županije.

Zahtjevi za sve mjere, zaprimat će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) do utroška sredstava odnosno najkasnije do 30. studenog 2024. godine,  osim za MJERU 3. odnosno proljetnu sadnju koja se zaprima do 30. lipnja 2024. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2024. godine. Javni poziv za  dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda objavit će se u studenom 2024. godine

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam na  tel: 040/374-002, 040/374-231 ili na e-mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr

Detaljnije informacije na linku: https://medjimurska-zupanija.hr/2024/05/08/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-medimurske-zupanije-u-2024-godini/

Služba za poslove župana

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja