Međimurje Press
Grad Čakovec

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca 13. rujna 2023. (srijeda) u 12:00 sati

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ Materijal
 3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka Materijal
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca Materijal
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec Materijal
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova i predsjednika:

a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovor na vijećničko pitanje Materijal
 3. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2022.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Čakovca tijekom 2023. Materijal

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja