medjimurjepress@gmail.com

Kratkoročno kreditno zaduženje Međimurske županije

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2,  došlo je do promjene gospodarskih kretanja i značajnog pada BDP-a u Republici Hrvatskoj za 9,1-9,4% što će obuhvatiti sve jedinice lokalne i regionalne samouprave

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 41/2020) RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, potrebno je osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.
Isto tako povratom, oslobođenjem od plaćanja odnosno odgodom plaćanja i/ili
obročnom otplatom poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa sukladno
posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak smanjuju se prihodi jedinica
područne (regionalne) samouprave, zbog čega se narušava financijsko planiranje i utvrđena
dinamika isplate proračunskim korisnicima iz Proračuna Međimurske županije.

Međimurska županija je nositelj brojnih projekata. Za mnoge realizirane EU projekte,
koji se odvijaju preko državnih tijela, neredovita je isplata financijskih sredstava. Također
dolazi do preusmjeravanja sredstava sa pozicija koje zbog globalne pandemije koronavirusa
nisu realizirane na druge programe i stavke sukladno predviđenim gospodarskim mjerama i
mjerama za građane.

Projekti energetske obnove škola podrazumijevaju da se izvrše pozajmice prema školama, izvedu radovi, te da se po okončanoj situaciji zatraži povrat sredstava. Međimurska županija je do 15.05.2020. godine za projekte obnove OŠ Hodošan, Macinec, Podturen, Donja Dubrava, Vratišinec, Goričan, Draškovec, Graditeljska škola Čakovec i Dom za starije i nemoćne osobe do sada izvršila pozajmice od 18.094.616,028 kuna,  a do kraja projekta preostalo je platiti za radove i nadzor 26.529.025,070 kuna.

Ukupno neplaćeni troškovi sa 15.05.2020. za spomenute projekte su 6.878.418,015 kuna. Za usporedbu, 60% očekivanih uplata do sada nisu izvršene. Isto tako Međimurska županija je za projekat „Med dvemi vodami“ čija je vrijednost 12 milijuna kuna, uplatila Međimurskoj prirodi-javnoj ustanovi za zaštitu prirode pozajmicu od 4 milijuna kuna a da bi se mogao dobiti povrat većeg dijela sredstava.

Odluku o kratkoročnom zaduženju kod OTP banke od 25.000.000,00 kuna namijenjenu su za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, sutra će na svojoj sjednici donijeti vijećnici Skupštine Međimurske županije.

Naime, Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) u članku 86.
propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zaduživati
uzimanjem kredita. Nadalje, odredbom članka 86. a istog Zakona propisano je da se
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može kratkoročno zadužiti za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*