medjimurjepress@gmail.com

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem siječnja 2021. godine u evidenciji je bilo 2.465 nezaposlenih osoba, što je porast broja nezaposlenih u odnosu na siječanj 2020. godine (13,7 postotnih bodova) i prethodni mjesec (4,0 postotna boda).
Udio brisanih zbog zaposlenja u odnosu na prosinac veći je za 22,0 postotna boda.
Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za siječanj je 5,6%

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom siječnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 265 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za 1,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na siječanj 2020. evidentirano smanjenje za 25,8 p.b.. Zbog
zaposlenja evidenciju su napustile 183 osobe, čime je udio brisanih zbog zaposlenja smanjen u odnosu na
siječanj 2020. godine (18,7 p.b.), međutim, zabilježen je porast broja zaposlenih za 22,0 postotna boda u
odnosu na prethodni mjesec. Na temelju radnog odnosa zaposleno je 170 osoba (92,9%), dok je 13 osoba
(7,1%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o
djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih
razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 82 osobe, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja
zakonskih odredbi te odjave s evidencije.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 63,9% (117 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (42 osobe ili
23,0%) i Ispostavu Mursko Središće (24 osobe ili 13,1%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom siječnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 360 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 42,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na siječanj prošle godine evidentirano smanjenje za 27,3 p.b.. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 231 osoba ili 64,1%. Nadalje, 113 osoba (31,4%) evidentirano je iz neaktivnosti, 15 osoba direktno iz redovnog obrazovanja (4,2%), dok je 1 preostala osoba (0,3%) ušla u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

Udio dugotrajno nezaposlenih osoba, odnosno osoba koje na zaposlenje čekaju duže od 1 godine je 31,7% (782 osobe), što je povećanje udjela za 0,8 postotnih bodova u odnosu na prosinac, dok je siječnju 2020. godine udio istih bio 28,3%.

Novčanu naknadu u siječnju 2021. godine koristile su 634 nezaposlene osobe ili 25,7% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba. Broj korisnika u porastu je u odnosu na prosinac za 8,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na siječanj 2020. godine evidentirano smanjenje za 8,6 postotnih bodova. Promatrano prema spolu, udio žena je 63,9% ili 405 korisnica naknade, dok je udio muškaraca 36,1% odnosno 229 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom siječnja u programe mjera aktivne politike zapošljavanja uključeno je 18 osoba, od čega 17 u
obrazovanje, dok je 1 osoba korisnik potpore za samozapošljavanje. Krajem siječnja evidentirano je 689
aktivnih korisnika mjera, od čega 17 iz tekuće godine te 672 osobe iz 2020. godine.
Osim provedbe navedenih mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja, a s obzirom na
gospodarske poteškoće uvjetovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) aktivnosti Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje od proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj usmjerene su na očuvanje
radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji novonastalom situacijom.
Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u ožujku donijelo odluku o uvođenje mjere
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (Covid 19), koja se
odnosila na razdoblje subvencioniranja od ožujka do svibnja 2020. godine. Provedba potpore za očuvanje
radnih mjesta nastavlja se i idućih mjeseci te obuhvaća više mjera uz različite uvjete subvencioniranja s
obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. i uz određene izmjene
uvjeta tijekom proteklog razdoblja, a koje uključuje sljedeće mjere:

– Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena
– Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim
jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Marina Kodba

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*