medjimurjepress@gmail.com

Projekt Local Flavours – kako povećati vidljivost turistički manjih gradova i regija?

Institut za turizam provodi projekt Local Flavours koji je započet 2019. i fokusira se na gradove bogate kulturnom baštinom koji često ostaju u sjeni većih i poznatijih gradova u njihovoj blizini ili se nalaze na turistički neatraktivnom geografskom području.

Partneri Instituta za turizam na ovom projektu su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo turizma i Ministarstvo kulture.

Projekt Local Flavours financiran je sredstvima iz europskog programa Interreg Europe, koji je ključni instrument Europske unije za prekograničnu suradnju. Na projektu sudjeluje 8 država Europske unije, pod vodstvom Instituta za napredne studije iz Mađarske. Partneri dolaze iz različito razvijenih Europskih regija i razlikuju se po svojoj turističkoj i kulturološkoj slici, no spaja ih zajednički interes za međusobnom suradnjom u svrhu poboljšanja relevantnih instrumenta javnih politika.

Ovim se projektom do 2021. želi na razini 8 europskih država povećati vidljivost turistički manjih gradova i regija te pojačati turistička ponuda na tom području. Taj će se cilj ostvariti kroz valorizaciju lokalnih kulturnih dobara s naglaskom na autentični turizam, te kroz provođenje mjerljivih strategija koje se baziraju na preciznim podacima i fokusiraju na iskorištavanje tih vrijednosti.

Međusobnom suradnjom i razmjenom informacija i znanja između Instituta za turizam i resornih ministarstava, nastoje se detektirati svi nedostaci i prepreke Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), specifične osi 6c1, s kojima se suočavaju njihovi krajnji korisnici. Na taj način, napravit će se pregled propusta, a pri tom će se koristiti iskustva korisnika s lokalne do nacionalne razine. Također će se omogućiti kvalitetno identificiranje mjera kojima bi se moglo unaprijediti korištenje fondova za razvoj turizma temeljenog na kulturnoj baštini. U konačnici to će dati dugoročne rezultate i održivu implementaciju projekata.

Do sada se kroz regularno održavane sastanke i dnevnu razmjenu informacija, razvila čvrsta i široka suradnja dionika sa znanstvenog i stručnog polja, na međunarodnoj i lokalnoj razini.

Projekt Local Flavours prati nove ekonomske i socijalne trendove prema kojima održivi razvoj postaji glavni fokus svih djelatnosti. U sklopu tih promjena u turizmu se može primijetiti povećani interes za manje prenapučenim destinacijama koje pokazuju veću brigu za okoliš i odgovorno upravljanje, što dovodi manja i ponekad neotkrivena mjesta u fokus. Mali gradovi kao i oni srednje veličine, potencijalno nude drugačije turističko iskustvo s naglaskom na ljudsku dimenziju, ali i prirodnu ljepotu, unatoč tome što su takva mjesta rijetko obuhvaćena ciljanim i preciznim strategijama.

Lidija Nuić

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*