Međimurje Press
EkologijaTurizam

MEĐIMURSKA PRIRODA I TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica Međimurske županije i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode povodom 1. godišnjice djelovanja mreže Ekomuzeja Međimurje potpisat će Izjave o poslanju Ekomuzeja Međimurje.

Okupljanje svih dionika i potpisivanje Izjave održat će se u četvrtak 18. travnja 2024. godine na edukacijsko-istraživačkom centru Matulov grunt u Frkanovcu (adresa Frkanovec 30) s početkom u 13:30.

Tom prilikom svi dionici koji čine mrežu EMM-a potpisat će Izjavu o poslanju Ekomuzeja Međimurje kojom će  potvrditi da će „kao sastavnica mreže Ekomuzeja Međimurja predano raditi i promovirati Ekomuzej Međimurje koji je dinamičan proces kojim međimurska zajednica čuva, interpretira i upravlja svojom ukupnom baštinom za održivi razvoj. Svojim raznolikim stručnim, interpretacijskim, izložbenim, edukacijskim i drugim programima, te živom i angažiranom aktivnošću ukupne lokalne zajednice u njegovom radu, Ekomuzej Međimurje doprinosi očuvanju, valorizaciji, interpretaciji i održivom gospodarskom korištenju specifičnog identiteta međimurskog mikrokozmosa i njegove kolektivne memorije, potičući osjećaj ponosa kod lokalnog stanovništva koje ima ulogu pripovjedača i sukreatora neponovljivih, jedinstvenih i višeglasnih međimurskih priča.‟

Izjavu će potpisati sveukupno 17 dionika.

Umrežavanje međimurskih centara za posjetitelje i potpisivanje Izjave o poslanju Ekomuzeja Međimurje, održava se na Međimurski dan rijeke Mure – 18. travnja, odnosno na Godišnjicu proglašenja zaštite Značajnog krajobraza rijeke Mure (2001.) Potpisivanje Izjave dio je  programa ovogodišnjeg obilježavanja Dana Međimurske županije.

Rudi Grula

Direktor/CEO

TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja