Međimurje Press
Grad Čakovec

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca u srijedu, 26. siječnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Darko Zver, mag. cin. sazvao je 6. po redu sjednicu  sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 2. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Materijal
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Materijal
 4. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka Materijal
 5. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. Materijal
 6. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Materijal
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. Materijal
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Materijal
 9. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
 10. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Materijal
 12. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Materijal

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja