6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

12. srpnja 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

D N E V N I  R E D
1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Čakovca za 2018.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2018.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
4. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Čakovca
5. Donošenje Odluke o:
a) suglasnosti za provedbu ulaganja “Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u
Kuršancu”
b) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma
u Savskoj Vesi”
6. Donošenje Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine:
a) u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu
b) u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge
za:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u
školskoj godini 2018./2019.
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini
2018./2019.
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku
dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje
udrugama
12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine “NK Jadran” Štefanec Gradu Čakovcu
13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj
uporabi
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Čakovca od
1.01.2018. do 30.06.2018.

(Jurica Horvat)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*