Međimurje Press
Grad Čakovec

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Nakon podužeg vremena, sjednica Gradskog vijeća održana je uživo u dvorani čakovečkog Centra za kulturu

Uz Aktualni sat usvajalo se i točke Dnevnog reda među koji se našla i ona o usvajanju polugodišnjeg izvješća izvršenja Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020. te neke druge iz kojih smo izdvojili slijedeće:

Proračun 

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci  je negativan i iznosi -5,123.177,46 kuna, što uz preneseni negativni rezultat iz prethodne godine u iznosu -7,473.166,46 kuna čini ukupni rezultat poslovanja sa stanjem na dan 30.06.2020. godine u iznosu -12,596.343,92 kune.

Nova imena ulica

Postojeća ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat. čest. br. 1700/9 i 1700/39 k.o. Čakovec koja se proteže u smjeru zapad – istok u dužini od cca 400 m, naziva „Ulica 34. Inženjerijske bojne“, preimenuje se u ulicu: „Branka Lustiga“.

Postojeća ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat. čest. br. 5519 k.o. Čakovec koja se proteže u smjeru sjeverozapad – jugoistok uz vojarnu u dužini od cca 460 m, naziva „Špinčićeva ulica“, preimenuje se u: „Ulicu 34. Inženjerijske bojne“.

Oslobođenje od komunalnog doprinosa

Baptistička crkva s pastoralnim centrom Čakovec, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za školsku zgradu i sportsku dvoranu na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č. br. 905 k.o. Čakovec.

Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova

U Odluci o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova – za Javnu vatrogasnu službu određen je iznos za predsjednika 1.560,00 kuna, a za člana 1.130,00

Darovanje nekretnine 

Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić daruju se nekretnine upisane u zk.ul.br. 6115, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/a/1/534/2, kuća, dvor, zgrada, površine 534 čhv-a, ident s kčbr. 2349/3, k.o. iste, Ulica V. Nazora, dvorište, poslovni objekat, ukupne površine 1919 m2.

Ugovor o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Odobrava se sklapanje Ugovora o osnivanju pravu građenja kojim se na nekretnini u vlasništvu Grada Čakovca, u Mihovljanskoj ulici 68, Čakovec, upisanoj u zk.ul.br. 5582, k.o. Mihovljan, čest.br. 28/1/1/6, Mihovljanska ulica, dvorište, poslovne zgrade i nadstrešnica, ukupne površine 2209 m2 , ident. s kčbr. 125/6, k.o. iste, osniva pravo građenja za korist Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec u svrhu izgradnje građevine u kojoj će se provoditi programi i usluge sukladno projektu „Centar PrInOS“, te druge usluge i djelatnosti u okviru redovne zakonske djelatnosti GDCK Čakovec, od interesa za Grad
Čakovec. U predmetnoj građevini zbrinjavat će se korisnici sukladno odredbi članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1 i 98/19) uz prioritetno zbrinjavanje korisnika sa područja Grada Čakovca, te se prihvaća predočeni tekst ugovora.

(rd)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja